NOVO PRI SKUPNOSTI SOCIALNIH ZAVODOV

  353

  SSZS na dnevih energetike

  Na Dnevih energetikov 2012, 14. srečanju energetskih menedžerjev Slovenije, ki so potekali v Portorožu, dne 16. in 17. aprila 2012 in ki jih organizirata Časnik Finance in Inštitut Jožef Stefan, je tudi predsednik UO predstavil aktivnosti na področju povečanja energetske učinkovitosti v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
  Poudarek je bil predvsem na celovitem pristopu in uporabi »mehkih« ukrepov, ki ob minimalnih investicijah dajejo zelo dobre rezultate v obliki prihrankov. Predstavitev je med udeleženci posveta vzbudila veliko zanimanja tako s strani različnih ponudnikov energetskih rešitev kot tudi s strani izvajalcev drugih dejavnosti, ki so v takem pristopu videli učinkovit način izboljševanja energetske učinkovitosti neke dejavnosti.
  Podjetje ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o., s katerim Skupnost sodeluje na področju energetske učinkovitosti pa je prav na tem posvetu prejelo posebno nagrado za prispevek k razvoju področja energetike v Sloveniji.
  Pri Skupnosti bomo s temi aktivnostmi vsekakor nadaljevali saj že 20 domov, vključenih v skupni nadzorni sistem in podporo v obliki energetskega menedžmenta samo s prihranki nekajkrat presega do sedaj vložena sredstva.

  Preklic razpisa

  V Uradnem listu RS št. 27/12 je bil v petek, 13. 4. 2012, objavljen delni preklic razpisa za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 8/12 z dne 3. 2. 2012, ki mu je ostro nasprotovala tudi Skupnost. Veseli nas, da je minister             mag. Vizjak držal besedo in preklical sporni razpis, saj še vedno ni urejeno financiranje domov, ki so po prejšnjih razpisih dobili veljavne koncesije. V takih okoliščinah je seveda nerazumljivo razpisovati nove koncesije, sploh pa v situaciji, ko tudi Ministrstvo za zdravje razpisu nasprotuje.
  V letošnjem letu pričakujemo pričetek delovanja štirih novih domov – DEOS, d.d., PE Center starejših Notranje Gorice (deluje že od decembra 2011), Comett domovi, d.o.o., Dom viharnik Kranjska gora (odprta v aprilu) ter Dom upokojencev Ptuj, enota Koper in DEOS, d.d., PE Center starejših Črnuče, ki pa bosta predvidoma pričela z delovanjem v jeseni. Postopek urejanja financiranja teh kapacitet se nadaljuje v torek, 24.4.2012 z arbitražo, za katero je Skupnost pripravila spremenjen predlog, po katerem naj bi uredili vsaj financiranje že delujočih domov. Na ostalih predlogih pa bomo vztrajali do odločanja na Vladi, ki odloči o predlogih, o katerih partnerji splošnega dogovora ne dosežejo soglasja.

  Letališka 3c, 1122 Ljubljana, tel: 01/520 80 00, fax: 01/520 80 06
  e-mail: info@ssz-slo.si, Internet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekKAKO JE S PODALJŠANJEM DRUŽINSKE POKOJNINE?
  Naslednji članekVOLKSBANK SUPER DEPOZITI