NOVE KONCESIJE BREZ VIROV FINANCIRANJA

  352

  V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da ob razpisu za podelitev novih koncesij za domove za starejše, za nove koncesije niso zagotovljeni viri financiranja.

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije objava razpisa ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v petkovem uradnem listu zato preseneča. Pri tem pojasnjujejo, da so v predhodnih dogovorih v okviru komisije, ki je pripravljala razpis za koncesije, novemu razpisu jasno nasprotovali. Prav tako so mu nasprotovali predstavniki ministrstva za zdravje, ki so jasno povedali, da virov za financiranje zdravstvene nege za dodatne kapacitete ni.

  Razpis pomeni "zavajanje potencialnih investitorjev"

  Razpis tako po mnenju skupnosti socialnih zavodov "dejansko pomeni zavajanje potencialnih investitorjev, saj pričakujejo financiranje s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pa dejansko ni zagotovljeno". Poleg tega je razpis objavljen v času, ko niti obstoječi koncesionarji, ki so že v lanskem letu ali bodo letos pričeli z delom v novih domovih za starejše, enostavno nimajo zagotovljenega financiranja zdravstvene nege, čeprav jim to po veljavni koncesijski pogodbi nedvomno pripada.

  Ogorčenje in nemoč

  Ministrstvo sprejema odločitve kljub argumentiranim opozorilom in v popolnem nasprotju z realnostjo. Gre za škodo javnemu interesu in s tem ogroženo stabilnost dejavnosti od katere je življenjsko odvisnih tisoče uporabnikov. Povzročena škoda bo težko popravljiva.
  "Širitev javne mreže na račun podeljevanja koncesij je bila v zadnjih letih zelo uspešna, vendar ob tem pozabljamo, da so jo dejansko plačevali stanovalci domov preko cene storitev, ki je prav zaradi tega pri zasebnikih višja. Sedaj pa celo obstoječe državne kapacitete nadomeščate z zasebnimi, namesto da bi zagotovili ali vsaj dovolili modernizacijo javnih zavodov, za kar je vaše ministrstvo po veljavni zakonodaji odgovorno," je v imenu skupnosti še zapisal Boris Koprivnikar, predsednik upravnega odbora v javnem pismu, ki so ga naslovili na ministra za delo, družino in socialne zadeve, ki opravlja tekoče posle, Ivana Svetlika.

  Prejšnji članekZA ZGODNJE ODKRIVANJE ATRIJSKE FIBRILACIJE
  Naslednji članekZVOKI KLASIKE NA LJUBLJANSKEM GRADU