MOČ: MREŽA DEVETIH PSIHOLOŠKIH SVETOVALNIC

  460

  Projekt MOČ za izboljševanje duševnega zdravja
  Zagotovili bodo približno 4500 brezplačnih svetovalnih ur

  Ljubljana, 30. marec 2015 – Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so predstavili javnozdravstveni projekt MOČ za izboljševanje storitev na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja.


  Finančna sredstva za projekt so pridobili iz virov programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, pri projektu, ki traja 14 mescev, pa sodelujejo tudi partnerske organizacije: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora (Center za psihološko svetovanje Posvet) in Nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara Slovenija. Ena ključnih pridobitev pri zagotavljanju novih storitev je vzpostavitev mreže psiholoških svetovalnic, v katerih bodo storitve za posameznike, pare in družine v času trajanja projekta širše dostopne in tudi brezplačne. Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo do zaključka projekta v mreži psiholoških svetovalnic opravili okoli 4500 svetovalnih ur za približno tisoč ljudi v stiski. V dodatna izobraževanja iz vsebin duševnega zdravja bo vključenih najmanj 100 slovenskih strokovnjakov, ki se v različnih poklicnih sredinah srečujejo z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem.

  Temeljni cilj vzpostavljanja mreže psiholoških svetovalnic je pomoč odraslim posameznikom, parom in družinam pri razreševanju duševnih stisk. V okviru projekta »Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom«, (s krajšim imenom MOČ), bodo vzpostavili mrežo devetih psiholoških svetovalnic MOČ v različnih krajih Slovenije (Ljubljana, Kranj, Celje, Laško, Postojna, Sevnica, Murska sobota, Nova Gorica in Slovenj Gradec). Tri svetovalnice iz mreže – v Ljubljani, Celju in Kranju – delujejo že več let in predstavljajo primer dobre prakse psiholoških svetovalnic. Tako bodo uveljavljeno in preizkušeno prakso iz Centra za psihološko svetovanje Posvet, ki deluje v Ljubljani in Kranju, ter Svetovalnice za prvo psihološko pomoč Tu smo zate, ki deluje v Celju, razširili še v druge kraje. Na ta način bodo poskrbeli za bolj enakomerno dostopnost do svetovalnih storitev v stiski v posameznih regijah. Delovni koncept svetovalnic, ki temelji na nedirektivnem psihološkem svetovanju in ga pod redno supervizijo izvajajo visoko usposobljeni svetovalci, je strokovno preverjen in utemeljen, vzpostavljen pod okriljem Slovenskega združenja za preprečevanje samomora.  Samoplačniške svetovalne storitve so za večino ljudi težko dosegljive, v novi mreži svetovalnic pa bodo postale dostopne za širši krog ljudi, ki se v najrazličnejših življenjskih situacijah soočajo s stiskami. Te lahko lažje premagajo ob podpori strokovnjaka. Svetovanje za kliente bo brezplačno in zanj ne bodo potrebovali napotnice. Program svetovalnic bo vseboval tudi možnost vključitve v različne izkustvene skupine, namenjene staršem, žalujočim in ločenim posameznikom.

  »Z vzpostavljanjem Mreže psiholoških svetovalnic MOČ bomo prispevali k bolj organiziranemu in učinkovitejšemu varovanju duševnega zdravja. Ta cilj bomo skušali doseči tudi z drugimi aktivnostmi v sklopu projekta, in sicer z dejavnostmi na področju izobraževanja strokovnjakov v socialnem varstvu, policiji in na primarnem zdravstvenem nivoju. Projekt sledi uresničevanju dveh ciljev. Prvi je usmerjen v povečanje števila strokovnjakov različnih profilov (policistov, socialnih delavcev, zdravnikov in medicinskih sester) ter njihove usposobljenosti za prepoznavanje duševnih stisk in samomorilnega vedenja. Strokovnjakom pa namenjamo tudi programe za krepitev njihovega lastnega duševnega zdravja. Drugi cilj se nanaša na razširitev svetovalnih storitev v Sloveniji. Projekt prinaša nove, inovativne rešitve, ki presegajo obstoječo prakso na področju duševnega zdravja in preprečevanja samomora v Sloveniji,« je povedala doc. dr. Saška Roškar, vodja projekta MOČ, z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bo javnozdravstveni projekt vplival tudi na lokalno zmogljivost pri zagotavljanju ugodnejših pogojev za varovanje duševnega zdravja.

  Za izvajanje projekta MOČ bodo skrbeli vodilni strokovnjaki iz vseh partnerskih organizacij, ki v program vstopajo z znanji in bogatimi izkušnjami s področja preprečevanja samomora in krepitve duševnega zdravja: doc. dr. Saška Roškar (vodja projekta Moč, Nacionalni inštitut za javno zdravje), Nuša Konec Juričič (vodja delovnega področja duševnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in namestnica vodje projekta Moč), Mojca Vatovec (poslovna vodja Centra za psihološko svetovanje Posvet), mag. Bogdan Dobnik (predsednik Nacionalnega združenja za kakovost življenja Ozara Slovenija) in asist. dr. Vita Poštuvan (namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič). Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki je prijavitelj in nosilec projekta, prepoznavajo v povezovanju in partnerstvu v okviru projekta tudi dodano vrednost pri vzpostavljanju trajne strokovne interdisciplinarne skupine, ki bo državi lahko v pomoč pri izvajanju sedanjih in prihodnjih nalog nacionalnega programa duševnega zdravja.

  Prejšnji članekbolha.com: DIMAG APARAT ZA LAJŠANJE BOLEČIN
  Naslednji članekZPS: KREDITI UGODNEJŠI, AMPAK ŠE PREDRAGI