KAM PO DENAR, ČE BANKA NE ODOBRI POSOJILA?

5519

Potrošniško kreditiranje v Sloveniji ureja Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2). Ta ponudnike, ne glede na to, ali gre za banke in hranilnice ali druge kreditodajalce, z vrsto pravil obvezuje k skrbnemu in odgovornemu ravnanju s kreditojemalci skozi celoten življenjski cikel posojila, vse dokler dolg ni v celoti poravnan.

Kljub temu nas pretekle izkušnje opozarjajo, da je potrebna velika previdnost pri izbiri ponudnika zunaj bančnega sistema, saj se je že večkrat izkazalo, da so med njimi tudi takšni, ki posojajo denar brez upoštevanja pravil zakonodaje in z nepoštenimi posojilnimi pogoji izkoriščajo finančno stisko ljudi. Nekaj koristnih napotkov in informacij o tem smo zbrali v nadaljevanju.

Prepričajte se, da ima ponudnik ustrezno dovoljenje

Preden se odločite za katerega izmed nebančnih ponudnikov posojil, se najprej prepričajte, da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje to- vrstne dejavnosti. Pridobitev dovoljenja izkazuje s posebno nalepko Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki mora biti na vidnem mestu v njegovih poslovnih prostorih. Če nalepke nima, mu dovoljenje ni bilo izdano in vsakršno sodelovanje z njim odsvetujemo.

Skrbno proučite predhodne informacije o posojilu

Pred odločitvijo o najetju kredita skrbno proučite predhodne informacije o vseh ključnih lastnostih posojila. Ponudnik vam jih je dolžan izročiti v standardizirani obliki, na posebej predpisanem obrazcu.

Predhodne informacije morajo vsebovati podatke o znesku in trajanju kredita, višino pogodbenih obresti, višino mesečne anuitete in še nekatere druge lastnosti posojila, ki jih kot obvezne dele obrazca določa poseben pravilnik, sprejet na podlagi Zakona o potrošniških kreditih.

Ne hitite s podpisom posojilne pogodbe

Posojilna pogodba ni zgolj formalnost, določa podrobnosti posojila in pogoje izposoje, zato s podpisom nikar ne hitite. Vzemite si dovolj časa, da jo temeljito in celovito pregledate. Sklenjena mora biti na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov in mora vsebovati vse sestavne dele, ki jih kot obvezne določa Zakon o potrošniških kreditih.

Izvod pogodbe skupaj z drugo kreditno dokumentacijo (ponudba, izračuni ipd.) skrbno hranite za svoj arhiv, prav vam bo prišla tudi v primeru morebitnega dokazovanja dejstev v postopku uveljavljanja kršenih pravic.

Posebno previdnost svetujemo pri vsakem napeljevanju ponudnika k hitremu podpisu pogodbe, brez ustreznih in natančnih pojasnil o pogojih posojila. Prav tako ne podpisujte le delno izpolnjene kreditne pogodbe ali dru- ge kreditne dokumentacije.

Če menite, da obstaja sum goljufije

Vsak sum nepoštene poslovne prakse kreditodajalca lahko prijavite na Tržni inšpektorat RS. O domnevni kršitvi lahko obvestite tudi nas (na e-naslov finance@zps.si), mi pa bomo primer preučili in v primeru ugotovljene kršitve ponudnika podali prijavo na pristojni inšpektorat.

VEČ: ZPS

Prejšnji članekKATERI ČAJ IZBRATI? ZBIRKA KRATKIH NASVETOV
Naslednji članekPUST – NASMEJANIH UST V PEGAZOVEM DOMU