KAKO JE Z INVALIDNINO ZA TELESNO OKVARO?

  664

  Na to in druga vprašanja s pokojninskega področja preberite revijo VZAJEMNOST

  Vprašanje:

  Bralka REVIJE VZAJEMNOST-i M. P. iz Maribora je invalidska upokojenka s 60-odstotno telesno okvaro zaradi bolezni. Poleg že priznane telesne okvare, za katero prejema denarno nadomestilo, ima zdaj še novo diagnozo – degenerativno obolenje rumene pege. Zanima jo, ali je tudi za to telesno okvaro upravičena do invalidnine.

  Odgovor:

  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je veljal do 31. 12. 2012, je določal, da zavarovanec pridobi pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če je telesna okvara najmanj 30-odstotna, in to ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Če pa je telesna okvara posledica bolezni ali poškodbe mimo dela, pa je pridobil pravico do invalidnine za najmanj 50-odstotno telesno okvaro, če je ob nastanku dopolnil ustrezno pokojninsko dobo ali je uživalec starostne ali invalidske pokojnine. Novi zakon, ki velja od 1. 1. 2013, pa ne vsebuje več pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe mimo dela. Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci pridobijo pravico do invalidnine še po prejšnjem zakonu, vendar le za poškodbo pri delu ali za poklicno bolezen.
  Če bralka ali njena osebna zdravnica nista vložili zahtevka za oceno telesne okvare do konca minulega leta, torej še v času veljavnosti prejšnjega zakona, ne more pridobiti pravice do invalidnine za novo telesno okvaro zaradi bolezni, tudi če bi invalidska komisija v izvedenskem mnenju zapisala, da gre za najmanj 50-odstotno okvaro. Že priznana invalidnina za 60-odstotno telesno okvaro pa se ji bo še naprej izplačevala v znesku, ki je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo novega zakona, torej za december 2012. 

  V REVIJI VZAJEMNOST naročnikom odgovarja na njihova vprašanja v zvezi s pokojninami ga. Milena Paulini, dipl. univ. pravnica iz ZPIZ.

  Revija Vzajemnost

  Revija je zanesljiva spremljevalka starejših ljudi, saj verodostojno piše o pokojninskih temah in raznovrstnih socialnih prejemkih. Svojim naročnikom brezplačno, pisno in po telefonu odgovarja na pokojninska in premoženjsko-pravna vprašanja ter vprašanja s področja delovnega prava, socialne varnosti, zdravstvenega varstva, skrbi za starejše in osebne stike.

  V Vzajemnosti so koristni članki o zdravju, prehrani in gibanju, čemur moramo v zrelih letih posvetiti še posebno pozornost. Prav tako pa tudi druženju in sprostitvi, zato vsak mesec objavlja kakšen prijeten ter cenovno ugoden izlet ali letovanje po meri starejših. Ne manjka niti branja za razvedrilo križank, vzorcev ročnih del in nagradnih iger.

  Za druženje svojih bralcev skrbi tudi z brezplačnimi malimi oglasi, prek katerih si naročniki iščejo partnerje in prijatelje.

  Naročniki so pa tudi člani kluba Vzajemnost in s klubsko kartico lahko v več kot 130 trgovinah, podjetjih ter zdraviliščih uveljavljajo različne popuste. Imajo pa še tudi številne druge ugodnosti.

  Revija ni v prosti prodaji.
  Polletna naročnina je 11,40 EUR.

  Več o reviji na TUKAJ.

  Prejšnji članekSEDEM LET DELOVANJA PEGAZOVEGA DOMA
  Naslednji članekPREVENTIVNA AKCIJA STAREJŠI VOZNIK