KAKO JE S POKOJNINO PO VNOVIČNI ZAPOSLITVI?

  685
  nova revija vzajemnost

  Na to in druga vprašanja s pokojninskega področja preberite revijo VZAJEMNOST

  Vprašanje:

  Bralec A. K. iz Ljubljane piše, da se je leta 2007 starostno upokojil, vendar se je čez nekaj mesecev spet zaposlil. V delovnem razmerju je bil do 31. 1. 2014, zahtevek za vnovično izplačevanje starostne pokojnine z upoštevanjem kasneje dopolnjene pokojninske dobe in izplačila plače pa je vložil 11. 2. 2014. Od ZPIZ je prejel odločbo, da ima višjo starostno pokojnino šele od 12. 2. 2014 dalje. Zanima ga, ali je to prav, saj je njegov znanec v podobnih okoliščinah, le da mu je delovno razmerje prenehalo leta 2011, dobil višjo pokojnino že od prvega dne po prenehanju obveznega zavarovanja, čeprav je zahtevek vložil nekaj tednov po prenehanju zaposlitve.

  Odgovor:

  Veljavni zakon v primerjavi s prejšnjim, ki je veljal do konca leta 2012, nekoliko drugače ureja pravico do pokojnine in njenega izplačila v primeru vnovične odmere ali odstotnega povečanja, če se zavarovancu pri odmeri pokojnine upošteva plača ali pokojninska doba iz vnovičnega zavarovanja. Po prejšnjem zakonu se je zavarovancu vnovič odmerjena pokojnina začela izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ šest mesecev nazaj. Če je zavarovanec vložil zahtevo za vnovično odmero pokojnine kadarkoli znotraj prej navedenega šestmesečnega roka, se mu je na novo priznana in odmerjena pokojnina začela izplačevati od naslednjega dne po prenehanju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavoljo navedenega razloga je bila bralčevemu znancu, ki mu je bila pokojnina odmerjena z upoštevanjem plače in pokojninske dobe iz vnovičnega zavarovanja, priznana že od naslednjega dne po prenehanju obveznega zavarovanja navkljub kasnejši vložitvi zahtevka.

  Bralec pa je zahtevek za vnovično odmero pokojnine z upoštevanjem plače in pokojninske dobe iz vnovičnega zavarovanja vložil v času veljavnosti novega zakona, ta pa določa, da gre pravica do pokojnine in izplačilo na novo odmerjene pokojnine od naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od naslednjega dne po prenehanju zavarovanja. Zato mu je bila na novo odmerjena pokojnina pravilno priznana šele od naslednjega dne po vložitvi zahteve, to je od 12. 2. 2014 dalje. Ker pa je bralcu delovno razmerje prenehalo že 31. 1. 2014, se mu je pokojnina, priznana z odločbo iz leta 2007, z vsemi uskladitvami vred izplačala od 1. 2. 2014 pa do dneva vnovične odmere pokojnine, to je do 11. 2. 2014. Zakon namreč še vedno določa, da ima zavarovanec pravico do pokojnine in da se mu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja, ali pa se osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovana, pokojnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj.

  Bralcu se je torej pokojnina začela izplačevati že od prvega naslednjega dne po prenehanju obveznega zavarovanja, višji znesek pokojnine na podlagi vnovične odmere pa se mu je začel izplačevati šele od naslednjega dne po vložitvi zahteve.

  V REVIJI VZAJEMNOST naročnikom odgovarja na njihova vprašanja v zvezi s pokojninami ga. Milena Paulini, dipl. univ. pravnica iz ZPIZ.

  Revija Vzajemnost

  Revija je zanesljiva spremljevalka starejših ljudi, saj verodostojno piše o pokojninskih temah in raznovrstnih socialnih prejemkih. Svojim naročnikom brezplačno, pisno in po telefonu odgovarja na pokojninska in premoženjsko-pravna vprašanja ter vprašanja s področja delovnega prava, socialne varnosti, zdravstvenega varstva, skrbi za starejše in osebne stike.

  V Vzajemnosti so koristni članki o zdravju, prehrani in gibanju, čemur moramo v zrelih letih posvetiti še posebno pozornost. Prav tako pa tudi druženju in sprostitvi, zato vsak mesec objavlja kakšen prijeten ter cenovno ugoden izlet ali letovanje po meri starejših. Ne manjka niti branja za razvedrilo križank, vzorcev ročnih del in nagradnih iger.

  Za druženje svojih bralcev skrbi tudi z brezplačnimi malimi oglasi, prek katerih si naročniki iščejo partnerje in prijatelje.

  Naročniki so pa tudi člani kluba Vzajemnost in s klubsko kartico lahko v več kot 130 trgovinah, podjetjih ter zdraviliščih uveljavljajo različne popuste. Imajo pa še tudi številne druge ugodnosti.

  Revija ni v prosti prodaji.
  Polletna naročnina je 11,40 EUR.

  Več o reviji na TUKAJ.


  Prejšnji članekV TERME Z BREZPLAČNIM PREVOZOM
  Naslednji članekINKONTINENCA: KDAJ OBISKATI ZDRAVNIKA?