KAJ JE INVALIDNOST, KAKŠNE SO KATEGORIJE?

  1455

  Invalidnost je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene skladno s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. Razvršča se v I., II. in III. kategorijo. Oboje (definicija in razvrščanje) se glede na prejšnjo zakonodajo, ni spremenilo.

  Novosti so pri samozaposlenih, družbenikih in kmetih, kjer se kot svoj poklic šteje opravljanje dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje. Pri takem zavarovancu je invalidnost podana, če zavarovanec ni več zmožen polni delovni čas opravljati dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan.

  Zavarovanec, ki ni vključen v obvezno zavarovanje, pa lahko zahteva, da za delo, ki ga opravlja kot svoj poklic, šteje delo, ki ga je opravljal najmanj eno leto v zadnjih dveh letih pred nastankom invalidnosti. 

  Pri invalidnosti II. in III. kategorije, se ugotavlja preostala delovna zmožnost zavarovanca. Le-ta je po novem podana tudi, če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za drugo delo za najmanj štiri ure dnevno. Preostali primeri preostale delovne zmožnosti pa so enaki, kot so bili v prejšnjem zakonu.
   
  Odgovor je posredoval mag. BOŠTJAN J. TURK, direktor Inštituta za civilno in gospodarsko pravo

  Inštitut za civilno in gospodarsko pravo (ICGP) je zasebni zavod, ki se ukvarja s pravnimi raziskavami, svetovanjem in izobraževanjem. V svojih dejavnostih združujemo znanstveno-raziskovalno delo na področju analiziranja in spremljanja novosti, predvsem na področju civilnega in gospodarskega prava. Poleg tega organiziramo različne posvete, seminarje in simpozije, vse z namenom progresivnega razvoja pravnih znanosti. Ukvarjamo se tudi s pravnim svetovanjem za različne subjekte, med katere sodijo državni organi, znanstveno-raziskovalni zavodi, gospodarske družbe, pa tudi fizične osebe in drugi. Za naše naročnike izdelujemo pravna mnenja, analize, študije in druge ekspertize, ki odsevajo poglobljene študije različnih pravnih področij. Inštitut ICGP se ukvarja tudi z založništvom in prodajo različnih publikacij in priročnikov. Pred kratkim smo izdali izredno priljubljen komplet priročnikov "Pravo za državljana", ki je namenjen pravnemu izobraževanju laične javnosti.
  Več: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo (ICGP)

  Prejšnji članekbolha.com: TROKOLESNIK, KOLO ZA INVALIDE, KUPIM
  Naslednji članekVREDNOTNICE ZA OSEBNO DOPOLNILNO DELO