DOLGOTRAJNA OSKRBA IN NEGA: KAKO NAPREJ?

  602

  V tem predvolilnem času na Skupnosti beremo programe strank ter spremljamo odzive vodstev strank na pobude na področju zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe, nege in nasploh zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev za starejše. Žal ugotavljamo, da to vprašanje še vedno ni med ključnimi izzivi prihodnjih političnih akterjev, pa čeprav se neposredno dotika več kot 600 000 državljanov, posredno pa nas vseh.

  Zamujamo že 10 let

  V Sloveniji že več kot 10 let zamujamo z nujnimi spremembami sistema oskrbe in nege starejših in drugih oseb, ki so dolgotrajno odvisne od nege in pomoči. Zadnji dve vladi sta dali trdno zagotovilo, da se bo zakonodaja na področju dolgotrajne oskrbe spremenila, pa vendar temeljne zakonske spremembe niso bile sprejete. Zakon o dolgotrajni oskrbi ni prišel do parlamentarne procedure, ključne spremembe Zakona o socialno-varstveni dejavnosti pa prav tako ne. Izvajalci te dejavnosti, vse bolj pa tudi naši uporabniki in njihovi svojci, ugotavljamo, da preprosto ne bo možno še en vladni mandat stabilno in kvalitetno zagotavljati storitve v sistemu, ki ima v veliki večini strukturo, kadrovske standarde, sistem financiranja in organizacijo dejavnosti še iz prejšnje države, ko se je v 80-ih letih ta sistem postavil za popolnoma drugačne potrebe uporabnikov.

  Terjamo odgovore in rešitve

  Od političnih strank, ki kandidirajo za naklonjenost volivcev, zato terjamo jasne odgovore in rešitve, ne zgolj načelna zavzemanja za spremembe. Zanima nas, kakšne bodo spremembe pri upravljanju domov, kako bodo pospeševali storitve v domačem okolju, ali in kako bodo združili oskrbo in zdravstveno nego v enotno organiziran in financiran sistem dolgotrajne oskrbe in nege ter zagotovili stabilne vire financiranja? Kako bodo odpravili ogromne razlike v cenah primerljivih storitev in kako zagotovili nujen kader za izvajanje dejavnosti? In ne nazadnje, ali bodo in kako državljanom omogočili izbiro in dostopnost storitev, ki jih potrebujejo? Strokovna javnost pozna in je že predlagala izvedljive in racionalne rešitve na tem področju, ki pa doslej niso našle poti skozi politična kupčkanja. Ponujamo sodelovanje, sprejemamo kritike in ponovno opozarjamo, da so spremembe nujne, zato jih je treba konkretno zapisati in volivcem ponuditi jasne predloge rešitev.
  Da bi spodbudili k opredelitvi konkretnih rešitev, bo Skupnost v času do volitev aktivno opozarjala na odprta vprašanja in se preko strokovnih stališč in zbiranja mnenj javnosti (tudi preko spleta) opredeljevala do rešitev, ki jih volivcem ponujajo stranke za volitve v letošnjem decembru.

  Boris Koprivnikar
  predsednik upravnega odbora
  Vir: http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp

  Prejšnji članekUNIKATNI KOLEDAR ZA DOBRODELNE NAMENE
  Naslednji članekKAM NA STARA LETA? V GANO, V AFRIKO.