ČEZMEJNO SODELOVANJE V BOJU Z DEMENCO

  406

  Z zaključno konferenco v hrvaškem Umagu se je zaključil čezmejni projekt z naslovom Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju – Demenca aCROsSLO, ki je sofinanciran iz čezmejnega programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020. V okviru projekta smo s tesnim sodelovanjem različnih strokovnjakov pripravili številna izobraževanja in dogodke ter veliko ključnih izdelkov in gradiv, ki ozaveščajo javnost o demenci in prispevajo k njeni destigmatizaciji. Pridobljene izkušnje in znanje bo pripomogle tudi drugim domovom upokojencev v Sloveniji in Hrvaški k izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco, za katere skrbijo, sprejemanju novih standardov in soočanju z demenco na sploh.

  V projektu, ki je trajal od oktobra 2016 do marca 2018, so sodelovali Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria in Nacionalni inštitut za javno zdravje na slovenski strani ter hrvaški partnerji projekta – Dom za starejše in nemočne osebe ”Atilio Gamboc” Umag, Občina Umag – Città di Umago in Hrvaško združenje za Alzheimerjevo bolezen (HUAB). Na zaključni konferenci so bili predstavljani ključni izdelki, ki so na projektu nastali.

  Pomemben izdelek, ki je nastal v okviru projekta, so priporočila za optimizacijo in načrtovanje domov za ljudi z demenco. Oblikovanje bivalnega okolja, primernega za ljudi z demenco, temelji na spoznanju, da te osebe niso tam izključno zaradi zdravljenja, ampak da jim v okviru njihovih kognitivnih sposobnosti omogočimo dostojno življenje. Zasnova, oprema in urejenost odprtega prostora domov za starejše namreč pomembno vpliva na kakovost življenja ljudi z demenco, ki tam živijo, na ustvarjanje boljših delovnih pogojev osebja, ki za njih skrbi ter zadovoljstvo njihovih svojcev in prijateljev. Publikacija je na voljo v slovenskem in hrvaškem jeziku.

  Pogled tega so bila pripravljena tudi druga gradiva v obeh jezikih, in sicer so delovni zvezek za pomoč pri oskrbi ljudi z demenco (v slovenščini in hrvaščini), navodila za prepoznavanje znakov demence (v slovenščini in hrvaščini) in drugi.

  Prepričani smo, da bodo v okviru projekta pripravljena gradiva v pomoč tako širši splošni kot tudi strokovni javnosti. Seznanjajo o vzrokih demence, načinih, s katerimi jo prepoznamo in diagnosticiramo ter nudijo konkretne predloge, kako se z njo spopadati v vsakdanjem življenju. Ker lahko skupaj pomembno prispevamo k destigmatizaciji in ozaveščanju na področju demence, vabimo vse, da še naprej obiskujejo tudi spletno stran www.demenca.eu, kjer je objavljenih še več koristnih informacij in iz projekta izhajajočih elektronskih gradiv.

  Pomen za lokalno skupnost in širše

  Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem, s staranjem prebivalstva pa se v prihodnje pričakuje porast obolelih za demenco. Ozaveščanje javnosti o pojavnosti demence pripomore k zgodnjemu prepoznavanju in zdravljenju demence. Zato je izvajanje zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev treba prilagoditi potrebam ljudem z demenco in njihovim svojcem. Z izmenjavo dobrih praks na čezmejnem področju lahko izboljšamo kakovost in prilagodljivost zdravstveno in socialno-varstvenih storitev na čezmejnih območjih Slovenije in Hrvaške, zmanjšamo razlike in vzpostavimo trajno sodelovanje. 

  Prejšnji članekOKROGLA MIZA SOBIVAMO V LJUBLJANI
  Naslednji članekBANKE: LANSKO LETO VEČ PODRAŽITEV