KAKO DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI

  7235

  Brezplačna pravna pomoč v skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči


  Brezplačna pravna pomoč predstavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati.

   
  Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov nudenja pravne pomoči.

  Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek družine) ne presega 2-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene storitve (Zakon o socialnem varstvu).

  Oseba, ki je po zakonsko določenimi pogoji upravičena do takšne pomoči, jo lahko koristi za celotno ali delno pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

  Vsakdo, ki je lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji po zakonu.

   
  Brezplačno pravno pomoč izvajajo na okrožnih sodiščih, delovnih (in socialnem) sodiščih ter na upravnem sodišču skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči, pri čemer lahko za dostop uporabite ustrezne obrazce. Podatki o naslovih in uradnih urah so na voljo na podstraneh sodišč.

   
  Namen zakonsko določene brezplačne pravne pomoči je uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati. Za sodno varstvo po tem zakonu se poleg varstva pravic, obveznosti in pravnih razmerij ter varstva pred obtožbami v kazenskih zadevah pred za to ustanovljenimi domačimi in mednarodnimi sodišči štejejo tudi vse oblike izvensodnega poravnavanja sporov, določene z zakonom.

  Brezplačna pravna pomoč po zakonu pomeni pravico upravičenke oziroma upravičenca (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč (ki jo nudi odvetnik) in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka. Vsakdo, ki je pod pogoji po tem zakonu lahko upravičenec do brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora prizadevati, da se sporno razmerje (tudi s pomočjo odvetnika) reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji po zakonu.


  Obrazec BPP
  Obrazec BPP družinski član
  Vloga za oprostitev plačila sodnih taks (ločeno od BPP)
  Navodila glede vloge za oprostitev plačila sodnih taks

  Obrazec BPP in BPP družinski član se pošlje: Služba za BPP, Okrožno sodišče v Ljubljani, Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana.

  Za izpolnitev pogojev za pridobitev BPP (brezplačna pravna pomoč) morate izpolnjevati finančne pogoje (socialno-ekonomska ogroženost) in vsebinski pogoji (verjetnost uspeha) ter izpolniti obrazec (BPP in BPP-družina za družinske člane) ter ga poslati na Okrožno sodišče po vašem stalnem ali začasnem prebivališču, razen v primeru delovnega/socialnega spora, ko obrazec pošljete na delovno in socialno sodišče ali v primeru upravnega spora na upravno sodišče. (op. v primeru, da boste vložili obrazec brezplačne pravne pomoči na napačno sodišče, bo to po preverjanju zadevo samo odstopilo na pristojno sodišče).

  V okviru izbire brezplačne pravne pomoči si lahko izberete tudi svojega odvetnika, odvetniško pisarno ali odvetniško družbo, ki bo zastopala vaše pravne interese na sodišču.

  O ugoditvi ali zavrnitvi prošnje (prošnja = obrazec oz. vloga za brezplačno pravno pomoč) odloča predsednik sodišča z odločbo, po tem, ko služba za brezplačno pravno pomoč preveri vaše finančno stanje in vsebinski kriterij, odločbo prejmete vi, v primeru ugoditve pa tudi odvetnik. Brezplačna pravna pomoč je torej odobrena z odločbo sodišča, na podlagi česar se država zaveže, da bo poravnala (minimalne) stroške odvetnika, ki vam je dodeljen v pravno pomoč.

   
  Predlagamo, da se pred vložitvijo vloge oz. prošnje za brezplačno pravno pomoč dogovorite z odvetnikom, ali bo vaše primer prevzel in se tako izognete morebitnim neprijetnim presenečenjem.

  Pazite tudi na izbiro ustrezne oblike brezplačne pravne pomoči (prvi pravni nasvet, pravni nasvet ki presega prvi pravni nasvet, svetovanje in zastopanje na 1. in 2. stopnji, svetovanje in zastopanje v postopku izvensodnega reševanja spora, svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi, stroški postopka).

  Objavljen obrazec (vloga za brezplačno pravno pomoč) je delno že izpolnjen, v kolikor potrebujete praznega, ga lahko najdete na spletni strani sodišča. Polnoletni člani vašega gospodinjstva morajo izpolniti in podpisati obrazec, razen v kolikor so vaše nasprotne stranke (npr. nasilje v družini, ločitev, odškodninske tožbe, kazenski pregon, ipd). Pomoč pri izpolnitvi obrazca nudi služba za brezplačno pravno pomoč pri Okrožnih sodiščih v času uradnih ur. V primeru, da želite oprostitev plačila sodnih taks, je za to predviden poseben obrazec, ki vam ga bo posredoval odvetnik v okviru sestanka če ga boste na to opozorili, lahko pa ga pridobite tudi sami na spletnih straneh sodišča.

  Pred začetkom dela potrebuje odvetnik izdano odločbo o BPP in napotnico BPP, kar vse izda sodišče, ki odobri BPP. Pred tem, zaradi slabih izkušenj v preteklosti odvetniki ne prevzemajo vašega primera. Na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije  je ažuriran seznam  odvetnikov, ki izvajajo brezplačno pravno pomoč

   
  Po informacijah s strani Vrhovnega sodišča so brezplačno pravno pomoč po zakonu o tovrstni pomoči lani sodišča odobrila 8143 prosilcem, medtem ko je bilo vloženih prošenj kar dvakrat več. Tako v sodniškem društvu kot odvetniški zbornici pa ugotavljajo, da je zaradi krize iz leta v leto več prošenj.

  2. Kje še lahko dobite brezplačno pravno pomoč?

  1.2. Brezplačna pravna pomoč v okviru projekta Botrstvo je v Ljubljani dosegljiva v prostorih ZPM Moste Polje na Proletarski cesti 1, kjer jo nudi Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, v Celju jo v prostorih Medobčinskega društva prijateljev mladine Celje na Kidričevi 3 nudi upokojeni tožilec Franc Hovnik, na Ptuju pa v prostorih Centra za socialno delo Ptuj na Trstenjakovi ulici 5a odvetnik Josip Čackovič. V Murski Soboti bo več pravnih strokovnjakov pomagalo v prostorih Andreja Omulca na Lendavski 11, na Prevaljah pa odvetnica Aleksandra Štiblar v svojih prostorih na Trgu 67a. Več o lokacijah za pomoč in uradnih urah je na voljo na spletnem mestu www.boter.si.

   
  2.2. Različni  zasebni zavodi za brezplačno pravno pomoč, ki jih najdete na spletnih straneh, vendar s številom prevzetih primerov ne razpolagamo.

   
  2.3.  Dve leti zapored do sedaj je Odvetniška zbornica  organizirala odvetniško pravno pomoč pro bono. V letu 2014 je v  enodnevni akciji sodelovalo 600 odvetnikov, kar je več kot polovica registriranih odvetnikov. Pokazalo se je, da se je največ ljudi obrnilo na odvetnike z vprašanji z delovno pravnega področja, zaposlovanja in uveljavljanja socialnih pravic, torej prav s področja , na katerih je ekonomska kriza ljudi najbolj prizadela.

   
  2.3. Na brezplačno ZDUS-ovo pravno svetovalnico pravna-svetovalnica@zdus-zveza.si o pravicah iz pokojninskega, uveljavljanja socialnih pravic ter vseh ostalih pravnih vprašanj, s katerimi se soočajo starejši, vam odgovarja naša pravna svetovalka Branka Kastelic, univ. dipl. iur., ki vam že s svojimi pravnimi nasveti nekaj časa odgovarja že po telefonu (051/424-516). Pripominjamo, da se  njeno svetovanje nanaša izključno na telefonsko in osebno svetovanje, oblikovanje in pomoč pri oblikovanje različnih prošenj in pritožb tako na sodne kot socialnovarstvene institucije, posredovanje in poizvedovanje primerov na ustreznih institucijah in ustanovah, nikakor pa ne v pravnem zastopanju strank pred sodnimi in drugimi organi.

   

  Napisala: Branka Kastelic

   
  Vir: http://www.zdus-zveza.si/brezplacna-pravna-pomoc

  Prejšnji članekOSEBNO DOPOLNILNO DELO – VREDNOTNICE
  Naslednji članekbolha.com: PRODAM URE, SLIKE, PREDMETE…