BOJ PROTI ONESNAŽENJU S PLASTIKO, VODILO POTROŠNIKOV ZA 2021

871

Pod sloganom »Boj proti onesnaževanju s plastiko« in s kampanjo ozaveščanja o tej problematiki želimo potrošnike po vsem svetu pritegniti k sprejemanju in spodbujanju bolj trajnostnih praks. Proizvodnja plastike se je v zadnjih desetletjih močno povečala – z 1,5 milijona ton leta 1950 na 359 milijonov ton leta 2018 po vsem svetu. S povečano proizvodnjo je narasla tudi količina odpadkov iz plastike.

Tudi Evropska potrošniška organizacija (BEUC) skupaj z ZPS in drugimi svojimi članicami med ključnimi nalogami delovanja do leta 2024 izpostavlja trajnost in trajnostno potrošnjo.

Potrošnikom naj se omogoči dostop do bolj trajnostnih izdelkov in storitev, sprejmejo naj se ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko in izboljša kakovost zraka. Načelo trajnosti postaja vse pomembnejše tudi na drugih področjih delovanja potrošnikih organizacij, kot sta energetika in finance.

Številni izdelki, zlasti embalaža, so zasnovani za enkratno uporabo, a marsikdo niti ne pomisli, da plastični izdelek, ki ga uporablja le nekaj minut, ostane v našem okolju tudi do sto let, kar ima hude posledice.

Ukrepati je treba takoj

Sistemske spremembe na trgu so potrebne na vseh ravneh, od tistih, ki jih morajo sprejeti vlade in parlamenti, do gospodarstva in zavezujočih ter učinkovitih standardov. Za to je potrebna zakonodaja, ki bo podjetja zavezovala k trajnostnim vzorcem proizvodnje, kar bo tudi potrošnikom omogočilo trajnostne izbire.

EU že ima celostno strategijo za reševanje celotnega življenjskega cikla izdelkov – od proizvodnje, uporabe do odstranjevanja. Cilj je prenehati uporabljati plastiko povsod tam, kjer so na voljo boljše alternative, in zagotoviti, da tista plastika, ki ostaja v uporabi, čim dlje ohranja svojo ekonomsko vrednost in ne konča na odlagališčih.

Prizadevanja EU potekajo v smeri, da bo mogoče do leta 2030 ponovno uporabiti ali preprosto reciklirati vso plastično embalažo, dano na trg EU. Poleg zmanjšanja ogljičnega odtisa v industriji to pomeni manj odpadkov iz plastike.

Številni potrošniki že prevzemajo svoj del odgovornosti

Odgovor na vprašanje, kako zmanjšati količino odpadkov, ponuja krožno gospodarstvo. Gre za način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče. S tem se življenjska doba izdelkov podaljšuje, količina odpadkov pa zmanjšuje.

Kako uspešna bo zakonodaja, kako uspešna bodo naša skupna prizadevanja, bo pokazal čas. Onesnaževanje s plastiko že vpliva na naše zdravje. Potrošniki res ne (z)moremo rešiti globalne krize onesnaževanja s plastiko, lahko pa prispevamo svoj kanček v mozaik teh prizadevanj.

Več: https://www.zps.si/okolje/trajnostna-potronja/10793-svetovni-dan-pravic-potrosnikov-2021-boj-proti-onesnazevanju-s-plastiko

Prejšnji članekPEGAZOV DOM: ČESTITKE OB DNEVU ŽENA
Naslednji članekREDNO SPANJE ZA ZDRAVO PRIHODNOST