2012 – EVROPSKO LETO AKTIVNEGA STARANJA

  371

  Evropska unija vsako leto poimenuje evropsko leto po določeni aktualni temi. Evropsko leto 2012 je tako namenjeno aktivnemu staranju in medgeneracijski solidarnosti. Z obeležitvijo Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 želi EU skupaj z državami članicami spodbujati uresničenje vizije družbe za vse starosti.
  Pretežni del Evrope se sooča s podobnimi demografskimi trendi, med katerimi je treba posebej izpostaviti podaljševanje življenjske dobe in nizko rodnost. Posledica tega so vse številčnejše starejše generacije in maloštevilne mlade generacije, kar vodi v demografsko staranje družbe. Dosedanja razmerja med generacijami se tako vse bolj spreminjajo. Tovrstne spremembe imajo velik vpliv na družbeno in gospodarsko življenje, nedvomno pa bodo posledice demografskih sprememb v prihodnje še izrazitejše. Spremembam bodo posebej izpostavljena področja socialne zaščite, zdravstvenega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa tudi področja šolstva, kulture, prostorskega planiranja, varnosti, prometa itd.
  Aktivno staranje je vseživljenjski proces, ki stremi k izboljševanju zdravja, aktivni udeležbi v družbi in večji socialni varnosti vseh ljudi. Cilj obeležitve leta 2012 je ustvarjanje starosti prijazne Evropske unije do leta 2020, pri čemer so posebej izpostavljena naslednja področja:
  • spodbujanje aktivnega staranja in zaposlovanja tako za tiste, ki še niso dopolnili upokojitvene starosti, kot za tiste, ki so že v pokoju;

  • spodbujanje aktivnega staranja na lokalnem nivoju s pomočjo večje socialne vključenosti, prostovoljstva, ustrezne oskrbe;

  • promocija zdravega staranja in neodvisnega življenja;

  • spodbujanje družbe vseh starosti z večanjem solidarnosti med generacijami, kakor tudi priznavanje vrednot in identitete starejših ter priznanje njihovega prispevka v družbi.
  V Sloveniji je ključno vlogo pri obeleževanju Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 prevzelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
  Svoj prispevek pa vsekakor namerava dodati tudi uredništvo portala Varne starosti in tudi v letu 2012 pomagati starejšim do pravih rešitev in pravih informacij, kot dosedaj.
  Več:
  http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?catId=970&langId=sl

  Prejšnji članekDOM V KRANJSKI GORI VSELJIV LETOS POMLADI
  Naslednji članekNE ZAMUDITE FEBRUARJA V CANKARJEVEM DOMU!