NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.

Prijavi se na e-novice


ZA STAREJŠE - INFORMACIJE

POMEMBNE ORGANIZACIJE

VARNA STAROST

V brezplačnem  informacijskem centru VARNA STAROST zbiramo in preverjamo podatke o možnostih varnega preživljanja starosti ter svetujemo in odgovarjamo na vaša vprašanja. Pri nas na enem mestu izveste vse, kar vas zanima o domovih za starejše, oskrbovanih stanovanjih in pomoči na domu. Po naročilu pomagamo razrešiti tudi konkretne situacije ter ponudimo pravno, finančno in nepremičninsko svetovanje.

Stopite v stik z nami, obiščite naš spletni portal, naročite se na e-novice, napišite e-pošto ali pokličite našo brezplačno telefonsko številko 080 22 46.

Informativni posvet z osebnim asistentom je popolnoma brezplačen.
 
www.varnastarost.si | 080 22 46 | infoping@varnastarost.si  | Nesthor d.o.o.

PROACTIVITA

Inštitut za proaktivno življenje – zasebni nepridobitni zavod prek lastne mreže osebnih asistentov ponuja pomoč in koordinacijo vseh aktivnosti, ki jih potrebujete na poti do varne starosti.

Ponujamo osebno asistenco pri pripravi dokumentacij, zastopanju v upravnih poslih, uveljavljanju pravic do institucionalnega varstva ali pomoči na domu,  tudi socialnih, pokojninskih in invalidskih pravic, urejanju pogodbenih razmerij z dobavitelji, izvajalci, posredniki, različnimi strokovnjaki … Ponujamo tudi pomoč pri prodaji ali oddaji nepremičnin, premičnin in druge lastnine. 

Po potrebi vključujemo tudi druge naše strokovnjake, kot so: svetovalec za pomoč na domu, pravni, nepremičninski in finančni strokovnjaki, izvedenci s področja družinske mediacije in psihoterapije.

Ne odlašajte! Naročite si svojega osebnega asistenta in (p)ostanite PROAKTIVNI!

080 22 46 | infoping@proactivita.si | www.varnastarost.si | Inštitut Proactivita

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (ZDUS)

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) − deluje že od leta 1946 in je po številu članstva (230.000 članov) in društev (več kot 500) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je nevladna, nepridobitna in samopomočna organizacija upokojencev, ima status humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture.

01 519 50 86 | tajnistvoping@zdus-zveza.si  | www.zdus-zveza.si

ZDUS-ov PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE

Veliko starejših v Sloveniji si želi preživeti starost doma, v lastnem gospodinjstvu. Odhod v dom za starejše je v veliki večini primerov izhod v sili, ko doma ni več mogoče zagotavljati dovolj pomoči. Upokojene strokovnjakinje Slovenske filantropije in Zveze društev upokojencev Slovenije so leta 1995 začele razvijati projekt medsebojne pomoči starejših, da bi lahko čim dlje ostali v domači oskrbi. V zdajšnji obliki poteka projekt od leta 2004. Bistvo programa je v tem, da starejši prostovoljci obiščejo vse starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem, kako živijo, in jim organizirajo pomoč, če jo potrebujejo.

01 515 52 41 | irena.zajecping@zdus-zveza.si | 051 642 053 | rozca_soncping@t-2.net

ZDUS-OVA SVETOVALNICA ZA IZBOLJŠANJE BIVANJA STAREJŠIH

Cilj svetovalnice je izboljšati kakovost bivanja v starosti. Svetovalnica ponuja pomoč starejšim, ki se srečujejo s težavami na bivanjskem področju in potrebujejo neposreden nasvet strokovnjaka oz. strokovne skupine, ki v te namene deluje na ZDUS-u.

Svetovalnica ponuja nasvete in informacije o naslednjih področjih: oskrbi na domu, razpoložljivosti mest v domovih za starejše, ponudbi namenskih in oskrbovanih stanovanj za starejše, možnosti menjave stanovanj, rentnem odkupu, hišnih adaptacijah, sobivanju starejših, aktivnostih ter storitvah društev upokojencev in centrov dnevnih aktivnosti za starejše ipd.

Svetovalnica ozavešča javnost o drugačnih možnostih preživljanja starosti: sobivanje in stanovanjske skupnosti starejših, medgeneracijske bivanjske skupnosti, t. i. inteligentne hiše ipd.

01 519 41 17 | 041 480 395 | www.zdus-zveza.si/svetovalnica-bivanje

ZDUS-OVA PRAVNA SVETOVALNICA

Na ZDUS-u deluje pravna svetovalnica o pravicah iz pokojninskega, socialnega varstva in vseh drugih pravnih vprašanjih, s katerimi se soočajo starejši. Odgovarjala vam bo ZDUS-ova pravna svetovalka Branka Kastelic, univ. dipl. iur., ki vam lahko svetuje tudi glede drugih pravnih vprašanj.
 
051 424 516 | pravna-svetovalnicaping@zdus-zveza.si 

ZDUS-OVA SPLETNA SVETOVALNICA O PRAVICAH V ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Na ZDUS-u deluje brezplačna svetovalnica o pravicah v zdravstvenem varstvu (ne gre za zdravniško svetovanje!). Na vprašanja v zvezi s plačilom ali doplačilom zdravstvenih storitev, čakalnih dobah ipd. vam bo odgovarjal ZDUS-ov strokovnjak dr. Martin Toth.

svetovalnicaping@zdus-zveza.si 

SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE

Skupnost socialnih zavodov Slovenije združuje državne in zasebne domove za starejše ter posebne zavode za odrasle. Domovi v okviru Skupnosti ponujajo namestitev, oskrbo, socialno oskrbo ter zdravstveno nego za starejše in odrasle na več kot 20.000 krajih pri 99 izvajalcih po vsej Sloveniji. Poleg namestitve, oskrbe in zdravstvene nege ponujajo tudi pomoč na domu, dostavo obrokov, dnevno varstvo, svetovanje, pripravo na starost, oskrbo v oskrbovanih stanovanjih ter številne druge storitve in oblike pomoči, ki jih s svojim strokovno usposobljenim osebjem lahko zagotovijo starejšim in njihovim svojcem. Domovi se vse bolj preoblikujejo v centre za pomoč starejšim in medgeneracijsko povezovanje v okoljih, v katerih delujejo.

01 520 80 00 | infoping@ssz-slo.si  | www.ssz-slo.si 

MREŽA MATIJA

Mreža MATijA s svojo enotno brezplačno telefonsko številko 080 10 10 postaja središčna informacijska točka, prek katere povezujejo vprašanja in potrebe starejših z odgovori ter ponudbo storitev in blaga najrazličnejših izvajalcev – nevladnih organizacij, organizacij v javni mreži in komercialnih ponudnikov storitev. V okviru mreže MATijA zbirajo celovit pregled nad dejavnostjo organizacij, ki so zanimive za starejše, iščejo odgovore na vprašanja, ki jih prejmejo v klicni center, in gradijo sistem ocenjevanja zadovoljstva z različnimi ponudniki storitev, tako da lahko starejšim pomagajo izbrati kakovostne izvajalce in cenovno najugodnejšo rešitev njihovega problema.

080 10 10 | infoping@cd-matija.si  | www.cd-matija.si

SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE

Strokovne naloge centrov za socialno delo v Sloveniji obsegajo področja varstva otrok in družine,  varstva otrok, varstva odraslih, denarne socialne pomoči, starševskega varstva in družinskih prejemkov, koordinacije, storitev. Starejši so danes vse bolj zapostavljena družbena skupina, zato centri za socialno delo na področju dela s starejšimi posegajo tudi na področja socialnovarstvenih programov, pomoči na domu, oskrbovanih stanovanj, programov društev in institucionalnega varstva.

08 20 22 400| 01 436 68 58  | infoping@scsd.si | www.scsd.si 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Spletna stran: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
www.mddsz.gov.si/

KARITAS

Karitas pomaga vsakemu človeku v stiski, zagovarja revne, zapostavljene in obrobne, gradi pravičnejšo družbo in sodeluje z drugimi karitativnimi in socialnimi organizacijami v Cerkvi in družbi.


01 300-59-60 | infoping@karitas.si  | www.karitas.si 

RDEČI KRIŽ


V okviru 56 območnih združenj in 890 Krajevnih organizacij Rdečega križa Slovenije se trudijo prispevati svoj delež h kakovosti življenja starejših ljudi. Potrebe in interese starejših upoštevajo na vseh ključnih področjih delovanja RKS.

01 24 14 316 | rdeci.krizping@rks.si | www.rks.si  

Če želite našo pomoč, kliknite: KONTAKT

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: HOTELI ZA STAREJŠEKORISTNE POVEZAVE

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA