ZPS: SVETOVNI DAN POTROŠNIKOV 2014

  859

  Svetovni dan pravic potrošnikov 2014: Uredimo pravice uporabnikov telefonov! ZPS aktivna v korist potrošnikov tudi na področju telekomunikacij: Pomembna zmaga na sodišču glede plačljivih SMS

  Svetovni dan pravic potrošnikov 2014 je namenjen telekomunikacijam, saj poteka pod sloganom »Uredimo pravice uporabnikov telefonov!« Kljub temu da je mobilni telefon vsakdanji pripomoček, saj je po znanih podatkih v Sloveniji stopnja uporabe mobilnih telefonov že skoraj 110-odstotna (torej je v uporabi več telefonskih številk, kot je prebivalcev, kar je razumljivo, saj imamo poleg mobilnih telefonov še številne druge naprave, ki za povezovanje uporabljajo mobilna omrežja), je to področje daleč od urejenega, preglednega. Na ZPS si prizadevamo ZA hitro in učinkovito reševanje sporov, ZA preglednost trga, ZA jasne in razumljive pogodbe ter ZA ureditev področja SMS-klubov!

  Ker pa je 15. marec, svetovni dan pravic potrošnikov, tudi priložnost za pregled in oceno stanja varstva potrošnikov v Sloveniji, v nadaljevanju nekaj pozornosti namenjamo tudi tej temi.

  Svetovna potrošniška organizacija Consumers International CI  je letos za vodilno temo izbrala pravice potrošnikov na področju telekomunikacij. A v Sloveniji si  moramo, žal, postaviti bolj osnovna izhodišča, in sicer, postaviti  v ospredje  osnovne aktivnosti varstva potrošnikov .

  Dejstvo je, da je v Sloveniji  povsem zastalo sodelovanje med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter nevladnimi  potrošniškimi  organizacijami, čeprav  ZvPot nevladne potrošniške organizacije  opredeljuje kot nosilke varstva potrošnikov, NPVP 2012 -2017 pa predvideva njihovo aktivno vključevanje v izvajanje  nacionalnega programa. Tako MGRT ne podpira več izdajanja edine revije za potrošnike niti nobene druge aktivnosti nevladnih potrošniških organizacij kot so svetovanje, primerjalno testiranje in zastopanje interesov potrošnikov  v pripravi in izvajanju zakonodaje.  Celo več, MGRT  zdaj samo, že četrto leto  "začasno" izvaja brezplačno svetovanje potrošnikom, prevzelo je tudi delovanje Evropskega potrošniškega centra, kar je v nasprotju s sprejetimi usmeritvami v Sloveniji, še vedno pa ni pripravilo zakona o izvensodnem razreševanju potrošniških sporov.  

  Ministrstvo ne opravlja svoje vloge zastopnika interesov potrošnikov  pri oblikovanju predpisov v okviru vlade R Slovenije in na ravni EU, kar kaže njihova neaktivnost na področjih  kot so energetska izkaznica, prehranski semaforček, vprašanja v zvezi s tretjim stebrom pokojninskega zavarovanja, izboljševanje  pogojev za delovanje potrošniških organizacij  in še številna druga. V Sloveniji tudi nimamo Sveta za varstvo potrošnikov na ravni vlade –  posvetovalnega telesa  za varstvo potrošnikov  kot ga ima EK-European consumer  consultative group, kjer se že dolga leta 3 do 4 x letno posvetuje s  potrošniškimi organizacijami o  tem, kako  se izvaja  sprejeta zakonodaja, kako zastaviti nove predpise,  kako jih  razumejo potrošniki itd., v Sloveniji pa je žal ravno obratno.
  Na ZPS zato  pričakujemo, da bo minister  usmeril ministrstvo v izvajanje aktivnosti, ki jih bi moralo opravljati, torej uskladil usmeritev z evropskimi načeli in cilji  in vzpostavil nujno sodelovanje med nevladnim in vladnim sektorjem v korist državljanov – potrošnikov.

  Pričakujemo, da se bo tudi v Sloveniji,  v skladu s sprejetimi usmeritvami, začel  izvajati model varstva potrošnikov, ki je v preteklosti dal  dobre rezultate in ki ga je leta 2012, s sprejemom NPVP 2012-2017, potrdil Državni zbor. Da bo Slovenija spet država, ki zagotavlja  pravice potrošnikov in  zato tudi sodeluje  ter podpira  strokovne in mednarodno uveljavljene   nevladne potrošniške  organizacije. S tem bo omogočil ne le potrošniški organizaciji sodelovanje v družbenem dialogu z drugimi deležniki,  ampak  tudi  pomoč potrošnikom  pri izbiranju  na  vse bolj nepreglednem trgu in pri uveljavljanju njihovih pravic , ko so le-te  kršene.

  V preteklosti smo v Sloveniji izvajali proaktivno in evropsko naravnano varstvo potrošnikov, čas je da ponovno stopimo na to pot.

  Sodišče dalo prav ZPS glede plačljivih SMS

  ZPS že več let opozarja na problem zavajanja in oškodovanja potrošnikov, naročnikov telefonskih storitev, s plačljivimi SMS sporočili. Da se je včlanil v SMS-klub namreč marsikateri potrošnikov izve šele takrat, ko prejme višji račun od pričakovanega. Prijavi se namreč lahko povsem nevede, tudi po reševanju križanke ali nalaganju melodije zvonjenja, ponudniki pa trdijo, da že pozitiven odgovor na njihovo sporočilo, v katerem ni nedvoumnega opozorila o včlanitvi v SMS-klub in strošku prejetih sporočil, pomeni sklenitev pogodbe s potrošnikom.
  »Na ZPS smo več let opozarjali na sporno in nepošteno prakso, a večina operaterjev se na naše pozive, naj jo omogočijo le tistim, ki si včlanitev izrecno želijo, ni odzvala. Za povrh so bile tudi odločitve Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS, prej APEK)  v škodo potrošnikov,  zato se je ZPS v primeru svojega člana odločila, da postopek nadaljuje s tožbo na Upravnem sodišču,« je opisal problem SMS klubov Boštjan Okorn iz ZPS in predstavil konkreten primer, s katerim so za potrošnike dosegli pomembno zmago: »Sodišče je potrdilo argumente ZPS, da podlaga za zaračunavanje spornih plačljivih SMS sporočil ne more biti pogodba, ki jo je sklenil Telekom Slovenije s ponudnikom »zabavnih vsebin«, podjetjem Dimoco. Podlaga mora biti določena v naročniški pogodbi med potrošnikom in operaterjem ali v splošnih pogojih, ki jo dopolnjujejo. Sporočilo sodišča torej je, da operater lahko izstavi račun le za storitve, ki so dogovorjene v naročniški pogodbi in splošnih pogojih.«

  Predlogi ZPS za zaščito potrošnikov na področju SMS-klubov

  Kreativnost podjetij na področju SMS-klubov je neskončna, opozarjajo na ZPS, saj se na trgu pojavljajo vedno nove in nove metode pridobivanja nič hudega slutečih potrošnikov. »Edina rešitev je proaktivno delovanje operaterjev, in sicer s splošno blokado prejemanja plačljivih sporočil. Potrošnik bi se, seveda, lahko sam odločil za vklop te storitve, a s tem bi preprečili, da v SMS-klub padejo tudi tisti, ki tega sploh ne želijo. Predlagamo pa še dodatno zaščito, in sicer vmesnik pri operaterju, ki zagotavlja, da je potrošnik nedvoumno obveščen o včlanitvi«, je konkretne rešitve več kot 10 let trajajočega problema izpostavil Boštjan Okorn.

  Želimo hitro in učinkovito reševanje pritožb potrošnikov – samoregulacijski kodeks je korak v pravo smer

  Prihodnji teden, 20. marca 2014, bodo ponudniki telekomunikacijskih storitev podpisali samoregulacijski kodeks, za katerega na ZPS pričakujejo, da bo potrošnikom omogočil bistveno bolj učinkovito razreševanje morebitnih sporov. »Kodeks je rezultat skupnega dela  operaterjev, AKOS, SEK in ZPS,« je poudaril Boštjan Okorn in dodal: »Dejstvo je, da gre za zavezujoč dokument za podpisnike, ki določa pravičnejši sistem nadomestil za potrošnike v primeru nedelovanja in slabšega delovanja storitev ter opredeljuje pričakovano kakovost storitev in meritev odstopanj. Torej samoregulacijski kodeks predstavlja minimalne standarde, a na ZPS pričakujemo, da bodo operaterji še boljši.« Ob tem pa na ZPS opozarjajo, da ostaja odprto pomembno vprašanje, in sicer , kdo bo nadziral izvajanje, poudarjajo pa tudi, da sankcije niso določene. »Čez leto bo revizija kodeksa, vendar si na ZPS želimo, da se ne bi pogovarjali o sankcijah temveč o izboljšavi vsebine,« je poudaril Okorn.

  Zavajajoče trženjske prakse, ki onemogočajo primerjavo in jasno predstavo, kaj izbrani paket vsebuje

  Operaterji se na spremenjene tržne razmere odzivajo različno, a številni posegaj po spornih trženjskih praksah. »Spomladi 2013 smo se na ZPS ukvarjali  s sporno prakso operaterja, ki je izkoriščal članstvo v trgovskem klubu za novačenje novih naročnikov, pri čemer so bili posebej prizadeti starejši uporabniki. V zadnjem obdobju so številni paketi neskončni in neomejeni, a drobni tisk razkrije, da je to morda res za določene storitve, nikakor pa ni neskončno vse,« opozarja Okorn in dodaja: »Ker je ukrepanje pristojnih prepozno ali pa ga sploh ni, je hoja operaterjev po robu zavajajočega oglaševanja postala stalnica, pri čemer nas skrbi vzorec, da eden od operaterjev poskusi s sporno obliko pridobivanja novih uporabnikov, ker se nič ne zgodi, pa mu sčasoma sledijo še drugi.«

  Vsak mesec uganka, kaj dejansko plačujete svojemu operaterju!

  Na ZPS tudi opozarjajo, da mora potrošnik pred izbiro skrbno prebrati drobni tisk, kar pa je pogosto skoraj nemogoče, pa tudi dostop do njega ni preprost. V njem so namreč skrite malenkosti, ki lahko bistveno vplivajo na ceno in uporabniško izkušnjo. V Sloveniji kljub razvitemu telekomunikacijskemu trgu ni neodvisnega primerjalnika cen telekomunikacijskih storitev, zato mora potrošnik, ki ve, kakšen paket želi, vložiti ogromno časa in napora, da naredi osnovno primerjavo paketov in izbere tistega, ki mu ponuja optimalno razmerje med ceno in vsebino paketa oziroma tistim, kar sam rabi. Kljub sorazmerno ugodnim cenam paketov, z vključenimi količinami, je še vedno možno vsak mesec dodatno privarčevati, menijo na ZPS. A skrbna izbira paketa ni zagotovilo, da račun konec meseca ne bo uganka. »Žal potrošniki grobo razčlenjen račun še vedno dobijo le pri enem operaterju,« izpostavlja Okorn.

  Vezava ni vedno ugodna

  Sklepanje pogodb, pri katerih se potrošnik zaveže, da bo operaterju zvest določeno obdobje ni vedno najbolj ugodna oz. racionalna izbira, težave nastanejo predvsem takrat, ko operater spremeni splošne pogoje ali ceno, potrošnik pa se je odločil za nakup subvencionirane opreme. »Potrošniške organizacije zagovarjamo stališče, da potrošnik, ko gre za enostransko spremembo splošnih pogojev, ne bi smel imeti nobenih stroškov, če se odloči zamenjati operaterja. Seveda bi moral v tem primeru vrniti subvencionirano opremo. No, operaterji vam bodo zanjo še vedno zaračunali obrabnino (lahko pa jo odkupite), zato opremo kupite ločeno od pogodbe z izbranim operaterjem,« svetujejo na ZPS.

  Potrošniške organizacije so že danes aktivne na številnih področjih telekomunikacij, z željo potrošnikom ponuditi spoštovanje pravic in varnost. Pozdravljajo pa tudi prizadevanja, ki potrošnikom omogočajo prihranke in zmanjšanje odpadkov.  Ena izmed takšnih je tudi včerajšnja odločitev Evropskega parlamenta, da podpre razširitev  univerzalnih polnilnikov z mobilnih telefonov tudi na druge naprave z univerzalnimi polnilci.

  Na ZPS se ob letošnjem 15. marcu, dnevu pravic potrošnikov pridružujejo pozivu Svetovne potrošniške organizacije:

  – Želimo poštene pogodbene pogoje, ki jih vsakdo brez težav razume.
  – Čas bi že bil, da potrošnik za svoj denar dobi ustrezno visoko vrednost.
  – Želimo račune, ki nimajo drobnega tiska in skritih stroškov.
  – Vse pritožbe potrošnikov naj se rešujejo pošteno in hitro.
   

  Prejšnji članekbolha.com: FIAT 500 TOPOLINO A LETNIK 1942
  Naslednji članekZDUSOVA SVETOVALNICA ZA BIVANJE STAREJŠIH