ZAKLJUČENA PRVA TOŽBA ZOPER ODERUŠKE KREDITE

  457

  Po dobrih dveh letih je pravnomočno zaključena prva od pravd, ki jih vodijo odvetniki ZPS za uveljavitev pravic kreditojemalcev, oškodovanih zaradi nepoštenega poslovanja mreže podjetij, ki so ponujali kratkoročne gotovinske kredite za upokojence in zaposlene. Sodišče je odločilo v korist potrošnice Na okrajnem sodišču teče postopek zoper podjetje STL še v 20 primerih članov ZPS, nepravnomočno pa so zaključeni še 3 primeri.

  Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo odločitev okrajnega sodišča, da je kreditna pogodba, sklenjena med podjetjem Fragorex s.r.o. Češka (ki se je pred spremembo naziva imenovalo Kartagina) in potrošnico nična, ker podjetje ni imelo dovoljenja za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Prav tako je sodišče potrdilo, da je nična upravno izplačilna prepoved, na podlagi katere so bili od pokojnine odtegnjeni in na račun podjetja STL d.o.o. nakazani obroki za plačilo kredita. Obe podjetji sta dolžni potrošnici vrniti 2.551 EUR, torej seštevek  obrokov, ki presegajo znesek, katerega je prejela na podlagi nične kreditne pogodbe leta 2011. Sodišče je odločilo, da se v korist potrošnice upošteva tudi znesek, ki ga je morala takoj po sklenitvi pogodbe plačati kot stroške odobritve kredita.

  Pravnomočna sodba predstavlja pomemben korak za zaščito vseh potrošnikov

  »Ocenjujemo, da je cilj  akcije v celoti dosežen, saj prva pravnomočna sodba ne pomeni le rešitev za konkretnega oškodovanega potrošnika, ampak je tudi zelo pomemben judikat (sodna praksa) za zaščito vseh kreditojemalcev, ki so podpisali kreditne pogodbe s podjetjem Fragorex, ki nikoli ni imelo potrebnega dovoljenja,« je poudarila Živa Drol Novak, odvetnica ZPS. K učinkovitejšemu varstvu potrošnikov na področju kreditov pa je močno pripomogla tudi sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki jo je uspešno predlagala ZPS. Na podlagi te spremembe lahko od avgusta lani kreditojemalec s pisno izjavo prekliče upravno izplačilno prepoved na plačo ali pokojnino in tako učinkovito prepreči odtegovanje obrokov čez znesek, ki ga je dolžan vrniti.

  Pojavil se je nov poskus oškodovanja potrošnikov s strani podjetja STL

  Pravna pisarna ZPS opozarja, da je prejela opozorilo kreditojemalca, ki je prejel sklep sodišča o izvršbi, na podlagi katerega bi moral plačati preostanek kredita. Sodišče je sklep izdalo na podlagi predloga podjetja STL, ki se sklicuje na kreditno pogodbo.

  »Ker podjetje STL ve, da je sodišče v eni od zadev že pravnomočno odločilo, da je kreditna pogodba, sklenjena s podjetjem Fragorex, nična, ocenjujemo, da gre za nov poskus oškodovanja potrošnikov,« opozarja Živa Drol Novak, odvetnica ZPS. Na ZPS zato opozarjajo, da mora kreditojemalec kot dolžnik v takem primeru takoj, ko prejme sklep sodišča, napisati ugovor. Rok je zelo kratek, le 8 dni, v ugovoru pa mora kreditojemalec navesti, da je kreditna pogodba, na podlagi katere podjetje STL zahteva plačilo pogodbenih obresti oz. plačilo kredita, nična na podlagi 27. člena Zakona o potrošniških kreditih, ker jo je sklenil dajalec kredita (Fragorex oz. Kartagina), ki nima dovoljenja za potrošniško kreditiranje. V primeru nične pogodbe je kreditojemalec po zakonu dolžan vrniti le znesek že črpanega dela skupnega zneska kredita, torej znesek, ki ga je dejansko prejel. Ugovoru je treba priložiti kopijo kreditne pogodbe, dopis Ministrstva za gospodarske razvoj in tehnologijo, v katerem je zapisano, da podjetje Fragorex nima ustreznega dovoljenja ter dokazila o plačanih obrokih do višine prejetega zneska (npr. kopije plačilnih list, odrezkov pokojnine ali kopije položnic, najdete ga na www.zps.si ). V ugovoru je treba še predlagati, da sodišče sklep o izvršbi razveljavi, predlog za izvršbo pa zavrne in izvršilni postopek ustavi, ker je dolg v celoti poravnan in potrošnik ničesar več ne dolguje, oz. predlagati, naj sodišče sklep o izvršbi razveljavi in zadevo odstopi v reševanje pristojnemu sodišču. V primeru postopka bo ZPS svojim članom zagotovila strokovno pomoč.

  Prejšnji članek30 NOVIH OSKRBOVANIH STANOVANJ NA BRDU
  Naslednji članekZMANJŠAJMO BREME ALKOHOLA V SLOVENIJI