O nas

IZJAVA

Naš ata najbrž nikoli ne bi priznal, da ne more več živeti sam. Te odločitve so težke za vsakogar, za vsako družino. Lažje je, če ti pomaga nekdo, ki pozna na koga se obrniti, kakšen je vrstni red… Zadovoljni smo s storitvami VARNA STAROST.

družina V. iz Brezovice

KDO UPORABLJA NAŠE STORITVE?

– starejši, ki si želijo pripraviti plan za brezskrbno preživljanje starosti
– starejši, ki želijo prepustiti urejanje problemov in formalnih zadev strokovnjakom
– starejši, ki morajo rešiti problem, ko ne morejo več skrbeti zase
– družine (svojci), ki razmišljajo vnaprej
– družine (svojci), ki imajo tak problem zdaj

STROKOVNO SVETOVANJE ZA BREZSKRBNO STAROST

Pooblastite svojega osebnega svetovalca, da po vaših željah in v vašem imenu rešuje probleme. S pomočjo strokovnjakov in dobro razvite informacijske mreže.

PORTAL VARNA STAROST

VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za  starejše. Združuje vrhunske strokovnjake (staroste, nestorje) in izvedence posameznih specializiranih področij.

Ideja je, da organiziramo sistem izvajanja storitev, kjer naročnik na enem mestu dobi kontakt ali usluge različnih specialistov. Naročnika se obravnava individualno, njegov primer se rešuje njegovim specifikam prilagojeno. Osebni pristop in vrhunska strokovna storitev v enem.

V sprejemnih pisarnah se vršijo uvodni – spoznavni sestanki. Opredeli se problem, zajamejo se osnovni podatki. Na podlagi njih pripravimo osnovni predlog sodelovanja in možnih rešitev. Izdelava predloga je brezplačna in brez obveznosti. Predlog obsega specifikacijo možnih del in oceno stroškov izvedbe. Po potrditvi predloga sklenemo pogodbo o zastopanju oz. poslovnem sodelovanju, kjer določimo konkretne obveznosti. Možno je tudi, da zaradi različnih razlogov ocenimo, da naše storitve ne morejo biti uspešne.
Portal VARNA STAROST je naša prva specializirana svetovalna skupina. Do ideje za razvoj projekta je prišlo zaradi nekaterih dejstev:
– prebivalstvo Slovenije in Evrope se stara in problematika bo vedno večja
– razvoj interneta napreduje hitreje, kako se prebivalstvo stara, kar dokazujejo statistične raziskave
– velike spremembe na trgu nepremičnin, ki bodo vplivale na prodajo starih, preurejanje neprodajljivih novogradenj v »upokojenska naselja« in varovana stanovanja
– konfuzija pri razpoložljivosti postelj po domovih; nedelujoč seznam čakajočih, neustrezna regionalna delitev, slab pretok informacij prek interneta
– internet je danes osnova za kakršnokoli iskanje informacij – razen v primeru ponudbe za starejše. Torej odlična priložnost za vzpostavitev kvalitetnega spletnega portala.
Lastnik in motor portala VARNA STAROST je podjetje Connecta d.o.o. in nastopa v vlogi strokovnjaka za komunikacije, tehničnega realizatorja informacijske mreže, organizatorja ponudbe in povezovalca interesov različnih ciljnih skupin z ponudniki storitev zanje.

KOMU JE STORITEV NAMENJENA?

– starejšim, ki si želijo pripraviti plan za brezskrbno preživljanje starosti
– starejšim, ki želijo prepustiti urejanje problemov in formalnih zadev strokovnjakom
– starejšim, ki morajo rešiti problem, ko ne morejo več skrbeti zase
– družinam (svojcem), ki razmišljajo vnaprej
– družinam (svojcem), ki imajo tak problem zdaj

KDO UPORABLJA NAŠE STORITVE?

– starejši, ki si želijo pripraviti plan za brezskrbno preživljanje starosti
– starejši, ki želijo prepustiti urejanje problemov in formalnih zadev strokovnjakom
– starejši, ki morajo rešiti problem, ko ne morejo več skrbeti zase
– družine (svojci), ki razmišljajo vnaprej
– družine (svojci), ki imajo tak problem zdaj