pristan

ZAVOD PRISTAN IZVAJA RAZNOVRSTNE SOCIALNOVARSTVENE DEJAVNOSTI

Zavod je bil ustanovljen leta 2002 kot eden izmed prvih zasebnih zavodov za izvajanje socialnovarstvenih storitev.

Leta 2004 smo pridobili dovoljenje za delo za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Od takrat pa do danes smo pridobili 7 občinskih koncesij.

Leta 2008 smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter pridobili koncesijo za izvajanje institucionalnega varstva starejših. V začetku leta 2010 smo odprli novozgrajeni Center starejših Pristan Vipava v katerem skrbimo za 104 stanovalce.

Smo tudi oskrbnik oskrbovanih stanovanj v Murglah v Ljubljani

Zavod Pristan zaposluje 95 zaposlenih. Skrbimo za več kot 400 uporabnikov. Poslovne prostore imamo na treh lokacijah (Podnanos, Vipava, Ljubljana).

Trudimo se, da ponudimo uporabniku najboljšo možno oskrbo.

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: CENTER STAREJŠIH VIPAVA

PRISTAN

Informacije:

Zavod Pristan
Center starejših Pristan Vipava
Goriška cesta 27
5271 Vipava
Tel.: 05 3687750
Faks: 05 3687758info@pristan.si

Zavod Pristan
Enota Ljubljana
(pomoč na domu Ljubljana)

Mokrška ulica 16c
1000   Ljubljana
Tel.: 01 547 95 79
Faks: 01 547 95 79 info@pristan.si

Zavod Pristan
Pomoč družini na domu
Goriška cesta 27
5271 Vipava
Tel.: 05 3671715
Faks: 05 3687758 info@pristan.si  

Spletna stran:

http://www.pristan.si/

ZAVOD PRISTAN – DOM VIPAVA IN POMOČ NA DOMU

Zavod Pristan je zasebni zavod, ki se ukvarja z več storitvami: izvajanje institucionalnega varstva starejših v Vipavi, koncesijsko izvajanje pomoči družinam na domu v sedmih občinah in oskrba oskrbovanih stanovanj.