nagradna_igra_thermana

NAGRADNA IGRA: “RAZVAJANJE V THERMANI LAŠKO”

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

1. člen
OSNOVNI POJMI

Organizator nagradne igre je družba Nesthor d.o.o., Kebetova 26, 1000 Ljubljana.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki:
Se na spletnem portalu Facebook pridruži strani »VARNA STAROST«.
Nagrajenec postane izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

2. člen
PRAVICA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so polno opravilno sposobne in so državljani Republike Slovenije. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev staršev oz. zakonitega zastopnika. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre.
Pravne osebe ne morejo biti udeleženec ali povabljenec nagradne igre.

3. člen
PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.
Udeleženec sodeluje v nagradni igri in pridobi pravico sodelovati v nagradnem žrebanju v trenutku, ko se na Facebook pridruži  skupini »VARNA STAROST«.

4. člen
NAGRADNO ŽREBANJE

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre med 6.1.2011 in dokler skupina »VARNA STAROST« ne pridobi 500 članov. V žrebanju sodelujejo vsi pridruženi člani skupini »VARNA STAROST«. Vmesna nagradna žrebanja se izvajajo, ko se vključi v skupino »VARNA STAROST« prvih sto članov, drugih sto članov… do 500 članov. Ko se vključi 500 članov, se izvede žrebanje za glavno nagrado, v katerem sodelujejo vsi člani skupine »VARNA STAROST«. Nagradna žrebanja bodo prostorih družbe Nesthor d.o.o., Dunajska 76, 1000 Ljubljana v prisotnosti tri-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre bo izžrebal nagrajenca nagradne igre. Z žrebom udeleženec pridobi pravico do nagrade. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča. Imena izžrebancev (vmesnih in končnih) bodo objavljena na spletni strani www.varnastarost.si/nagradna_igra_thermana. Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščeni po pošti v 7 dneh po vsakokratnem žrebanju. Glavna nagrada, ki jo v tej nagradni igri podeli organizator nagradne igre je vikend paket v hotelu Wellness Park Laško za dve osebi (3 dni/2 nočitvi). Točen datum po dogovoru z izžrebancem. Vmesne nagrade so 10 x 2 vstopnici za odrasle v bazen Termalni center.

5. člen
OBVEZNOSTI IZŽREBANCA

Organizator nagrade podeljuje v naravi, denarna izplačila niso mogoča. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti.
Izžrebanec je dolžen organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno številko, davčno izpostavo ter predložiti kopijo potrdila o davčni številki, vse najkasneje v tednu dni po prejemu obvestila, da je bil izžreban.
V kolikor organizator nagradne igre v roku 7 dni od trenutka, ko izžrebancu pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebanec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da izžrebanec želi prejeti nagrado, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.
V kolikor izžrebanec ne izpolni vseh obveznosti, navedenih v tem členu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

6. člen
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime, naslov in fotografija uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre.
Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzem nagrade.

7. člen
HRAMBA DOKUMENTACIJE

 
Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način:
– bazo sodelujočih v nagradni igri bo organizator nagradne igre hranil za čas treh let do 6.1.2014.
– po poteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti

8. člen
OBJAVA PRAVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so na ogled na spletni strani www.varnastarost.si/nagradna_igra_thermana. Udeleženci nagradne igre z sodelovanjem v nagradni igri potrjujejo, da so s pravili seznanjeni in se z njim strinjajo.
Nesthor d.o.o.,
Kebetova 26
1000 Ljubljana

Povezava: www.facebook.com/varnastarost

Pridruži se strani "VARNA STAROST" na Facebooku in sodeluj v prijetni nagradni igri. Vsakih 100 novih članov izžrebamo srečnega nagrajenca, ki bo prejel:

2 celodnevni vstopnici za bazene Termalni center Laško!

Ko dosežemo stevilko 500 članov, vsi člani skupine sodelujejo v velikem nagradnem žrebanju za glavno nagrado:

Vikend paket v hotelu Wellnes Park Laško za dve osebi (3 dni/2 nočitvi)!

Povezava: www.facebook.com/varnastarost

NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.