nagradna_igra_kdo je na sliki?

Vsem sodelujčim hvala za sodelovanje v nagradni igri.
Iskali smo ime Debitelovega naročniškega paketa, ki je namenjen aktivnim upokojencem in seniorjem, ki ste preudarni in plačujete le tisto, kar potrebujete.
Pravilen odgovor je bil seveda: SeniorD – Debitelov naročniški paket za seniorje.
Več o omenjenem paketu si lahko preberete tudi na www.debitel.si.

Nagrajenci so:

Irena Pusljar
Majda Hauptman
Vesna Zelnik
Milan Rovtar
Ljudmila Dobravc
Vita Ulbin
Dragica Intihar
Dragica Strmole
Marja Koss
Alojzij Pivk
Slavka Mullner
Pavla Fon
Marko Gril
Oliver Telban
Marjana Vidmar

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade – Debitelove majice – jim bomo poslali po pošti.

Vsem ostalim pa – spremljajte naše nagradne igre in sodelujte še naprej in več sreče prihodnjič!

PRAVILA O SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI “KDO JE NA SLIKI?”:

1. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS.
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so starejše od 18 let oz. mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let in ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

2. Način sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki oddajo svoj odgovor do izteka predhodnega nagradnega vprašanja, ki poteka tedensko, praviloma vsak petek popoldne ali soboto zjutraj. Vsak posameznik lahko glasuje večkrat, ampak največ enkrat na dan.

3. Potek nagradne uganke

Nagradna uganka poteka vsak teden prek novic – nagradnih vprašanj, ki so objavljena na portalu Varna starost in Facebook straneh. Pogoj je pravilen odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Odgovore udeleženci oddajo prek kontaktnega obrazca v predpisanem roku, ali prek Facebook komentarja.

4. Nagrade

Knjižne nagrade določa in objavi organizator ob vsakem nagradnem vprašanju posebej.

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-naslova, ki ga bodo navedli ob prijavi pred glasovanjem. Obveščeni v roku 14 dni po prejemu obvestila organizatorju nagradne igre prostovoljno posreduje potrebne osebne podatke, ki so navedeni v Obvestilu (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča). V kolikor se nagrajenec ne javi v roku navedenem na obvestilu ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

Posredovani podatki izžrebane osebe predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator bo v zvezi s tem vzpostavil zbirko osebnih podatkov, skladno z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju da se, če je nagrajen, njegovi podatki (ime, priimek in kraj bivanja) objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči s posredovanjem podatkov privoli v njihovo uporabo in obdelavo in sicer izključno za namen obveščanja in prirejanja nagradne igre.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ter da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov.

7. Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo s pravili nagradne igre.

Posamezen udeleženec lahko dobi le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrajenec nagrado po predhodnem dogovoru z organizatorjem lahko prenese na drugo osebo.

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre je na voljo na spletni strani www.varnastarost.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

Rezultate nagradne igre ugotavlja 3-članska komisija. Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.

8. Ostale določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje sodelujočega s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: info@varnastarost.si
telefon: 080 22 46

Organizator: Portal VARNASTAROST, Nesthor d.o.o.,
PE – Dunajska 76, 1000 Ljubljana

KAJ DELAMO?

Rešujemo probleme starejšim. Izdelujemo načrte za preživljanje starosti čimbolj tako, kot si želite vi sami. Ugotovljamo, kaj in koliko si lahko privoščite, preiščemo, kakšne opcije sploh obstajajo, pomagamo izbrati, pripraviti ali kar izpeljati določene postopke, ki vam bodo dosego ciljev omogočili. Pomagamo vnaprej ali rešujemo primere takrat, ko je to že nujno potrebno.
Ugotavljamo, da so navedeni procesi lahko sila kompleksni in da terjajo sodelovanje več strokovnjakov iz različnih branž. Ideja servisa je, da lahko starejši ali njihovi svojci na enem mestu najamete oz. pooblastite »osebnega svetovalca«, da za vas, upoštevaje individualno specifiko želja, pomaga in vodi izvedbo. Servis pa ima na drugi strani razvite povezave in dogovore s strokovnjaki, tako da postopki potekajo hitro in racionalno.

NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.