PREGLED STORITEV

PREGLED STORITEV

– svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
– analize nastanitvenih možnosti – posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
– pomoč pri uveljavljanju pravic
– posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
– pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih
Več informacij