POMEMBNE ORGANIZACIJE

ZA STAREJŠE – INFORMACIJE

POMEMBNE ORGANIZACIJE

VARNA STAROST

V brezplačnem  informacijskem centru VARNA STAROST zbiramo in preverjamo podatke o možnostih varnega preživljanja starosti ter svetujemo in odgovarjamo na vaša vprašanja. Pri nas na enem mestu izveste vse, kar vas zanima o domovih za starejše, oskrbovanih stanovanjih in pomoči na domu. Po naročilu pomagamo razrešiti tudi konkretne situacije ter ponudimo pravno, finančno in nepremičninsko svetovanje.

Stopite v stik z nami, obiščite naš spletni portal, naročite se na e-novice, napišite e-pošto ali pokličite našo brezplačno telefonsko številko 080 22 46.

Informativni posvet z osebnim asistentom je popolnoma brezplačen.
 
www.varnastarost.si | Inštitut Proactivita

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (ZDUS)

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) − deluje že od leta 1946 in je po številu članstva (230.000 članov) in društev (več kot 500) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je nevladna, nepridobitna in samopomočna organizacija upokojencev, ima status humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture.

01 519 50 86 | tajnistvo@zdus-zveza.si  | www.zdus-zveza.si

ZDUS-ov PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE

Veliko starejših v Sloveniji si želi preživeti starost doma, v lastnem gospodinjstvu. Odhod v dom za starejše je v veliki večini primerov izhod v sili, ko doma ni več mogoče zagotavljati dovolj pomoči. Upokojene strokovnjakinje Slovenske filantropije in Zveze društev upokojencev Slovenije so leta 1995 začele razvijati projekt medsebojne pomoči starejših, da bi lahko čim dlje ostali v domači oskrbi. V zdajšnji obliki poteka projekt od leta 2004. Bistvo programa je v tem, da starejši prostovoljci obiščejo vse starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem, kako živijo, in jim organizirajo pomoč, če jo potrebujejo.

01 515 52 41 | irena.zajec@zdus-zveza.si | 051 642 053 | rozca_sonc@t-2.net

ZDUS-OVA SVETOVALNICA ZA IZBOLJŠANJE BIVANJA STAREJŠIH

Cilj svetovalnice je izboljšati kakovost bivanja v starosti. Svetovalnica ponuja pomoč starejšim, ki se srečujejo s težavami na bivanjskem področju in potrebujejo neposreden nasvet strokovnjaka oz. strokovne skupine, ki v te namene deluje na ZDUS-u.

Svetovalnica ponuja nasvete in informacije o naslednjih področjih: oskrbi na domu, razpoložljivosti mest v domovih za starejše, ponudbi namenskih in oskrbovanih stanovanj za starejše, možnosti menjave stanovanj, rentnem odkupu, hišnih adaptacijah, sobivanju starejših, aktivnostih ter storitvah društev upokojencev in centrov dnevnih aktivnosti za starejše ipd.

Svetovalnica ozavešča javnost o drugačnih možnostih preživljanja starosti: sobivanje in stanovanjske skupnosti starejših, medgeneracijske bivanjske skupnosti, t. i. inteligentne hiše ipd.

01 519 41 17 | 041 480 395 | www.zdus-zveza.si/svetovalnica-bivanje

ZDUS-OVA PRAVNA SVETOVALNICA

Na ZDUS-u deluje pravna svetovalnica o pravicah iz pokojninskega, socialnega varstva in vseh drugih pravnih vprašanjih, s katerimi se soočajo starejši. Odgovarjala vam bo ZDUS-ova pravna svetovalka Branka Kastelic, univ. dipl. iur., ki vam lahko svetuje tudi glede drugih pravnih vprašanj.
 
051 424 516 | pravna-svetovalnica@zdus-zveza.si 

ZDUS-OVA SPLETNA SVETOVALNICA O PRAVICAH V ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Na ZDUS-u deluje brezplačna svetovalnica o pravicah v zdravstvenem varstvu (ne gre za zdravniško svetovanje!). Na vprašanja v zvezi s plačilom ali doplačilom zdravstvenih storitev, čakalnih dobah ipd. vam bo odgovarjal ZDUS-ov strokovnjak dr. Martin Toth.

svetovalnica@zdus-zveza.si 

SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE

Skupnost socialnih zavodov Slovenije združuje državne in zasebne domove za starejše ter posebne zavode za odrasle. Domovi v okviru Skupnosti ponujajo namestitev, oskrbo, socialno oskrbo ter zdravstveno nego za starejše in odrasle na več kot 20.000 krajih pri 99 izvajalcih po vsej Sloveniji. Poleg namestitve, oskrbe in zdravstvene nege ponujajo tudi pomoč na domu, dostavo obrokov, dnevno varstvo, svetovanje, pripravo na starost, oskrbo v oskrbovanih stanovanjih ter številne druge storitve in oblike pomoči, ki jih s svojim strokovno usposobljenim osebjem lahko zagotovijo starejšim in njihovim svojcem. Domovi se vse bolj preoblikujejo v centre za pomoč starejšim in medgeneracijsko povezovanje v okoljih, v katerih delujejo.
01 520 80 00 | info@ssz-slo.si  | www.ssz-slo.si 

MREŽA MATIJA

Mreža MATijA s svojo enotno brezplačno telefonsko številko 080 10 10 postaja središčna informacijska točka, prek katere povezujejo vprašanja in potrebe starejših z odgovori ter ponudbo storitev in blaga najrazličnejših izvajalcev – nevladnih organizacij, organizacij v javni mreži in komercialnih ponudnikov storitev. V okviru mreže MATijA zbirajo celovit pregled nad dejavnostjo organizacij, ki so zanimive za starejše, iščejo odgovore na vprašanja, ki jih prejmejo v klicni center, in gradijo sistem ocenjevanja zadovoljstva z različnimi ponudniki storitev, tako da lahko starejšim pomagajo izbrati kakovostne izvajalce in cenovno najugodnejšo rešitev njihovega problema.

080 10 10 | info@cd-matija.si  | www.cd-matija.si

SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE

Strokovne naloge centrov za socialno delo v Sloveniji obsegajo področja varstva otrok in družine,  varstva otrok, varstva odraslih, denarne socialne pomoči, starševskega varstva in družinskih prejemkov, koordinacije, storitev. Starejši so danes vse bolj zapostavljena družbena skupina, zato centri za socialno delo na področju dela s starejšimi posegajo tudi na področja socialnovarstvenih programov, pomoči na domu, oskrbovanih stanovanj, programov društev in institucionalnega varstva.

08 20 22 400| 01 436 68 58  | info@scsd.si | www.scsd.si 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Spletna stran: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
www.mddsz.gov.si/

KARITAS

Karitas pomaga vsakemu človeku v stiski, zagovarja revne, zapostavljene in obrobne, gradi pravičnejšo družbo in sodeluje z drugimi karitativnimi in socialnimi organizacijami v Cerkvi in družbi.

01 300-59-60 | info@karitas.si  | www.karitas.si 

RDEČI KRIŽ

V okviru 56 območnih združenj in 890 Krajevnih organizacij Rdečega križa Slovenije se trudijo prispevati svoj delež h kakovosti življenja starejših ljudi. Potrebe in interese starejših upoštevajo na vseh ključnih področjih delovanja RKS.

01 24 14 316 | rdeci.kriz@rks.si | www.rks.si  

SPLETNI PORTALI

Seniorji.info

Poslanstvo strani je posredovanje koristnih in uporabnih informacij za zadovoljno življenje, spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in sožitja med generacijami.   
www.seniorji.info

Senior60.net

Koristne informacije in ponudba računaniških izobraževanj za starejše.
www.senior60.net/default.php

Po srcu mlad

Po srcu mlad – je klub, ki pod svojim okriljem združuje najbolj aktivne ljudi generacije nad 50 let. Na ta način želijo razviti povsem novo socialno mrežo prijateljstva.   
www.posrcumlad.si/

Starejši

Starostniki, državni portal za starejše in upokojence. Informacije o aktualnih diogodkih, koristne povezave in informacije.
www.starejsi.gov.si

Zlata leta

Kjer mladost sreča starost – zavod za medgeneracijsko povezovanje.
www.zlataleta.com/

DRUGI MEDIJI NA SPLETU

Revija Vzajemnost

Revija Vzajemnost je mesečnik, namenjen ljudem po upokojitvi in tistim, ki se ji bližajo. V spletnem portalu so članki urejeni po rubrikah. Za več informacij je potrebna registracija.   
www.vzajemnost.si/

Revija Vzajemna

Revija Vzajemna je mesečnik splošno-informativne vsebine. Namenjena je srednji generaciji, mi ji rečemo Generacija 50+ in generaciji upokojencev.
www.vzajemna.eu/

Naša žena

Naša žena je najstarejša slovenska ženska in družinska revija, ki neprekinjeno izhaja že 68. leto, z bogato vsebino, uporabno, praktično, pestro, raznoliko in verodostojno. V njej prav vsakdo najde nekaj zase.
www.nasazena.com/

KORISTNE POVEZAVE

Spletni forum

Spletni forum za pomoč starejšim in bolnim. Nasveti kako dobiti pomoč na domu, prehrani, negi, pripomočkih…   
med.over.net/forum5/read.php

Spletni portal Slonep

Spletni portal z nasveti o prometu z nepremičninami ter pravnimi nasveti o dedovanju.   
www.slonep.net/

Spletni portal Pravnica

Pravi spletni naslov za pravne nasvete v zvezi z prodajo ali nakupom nepremičnin, brezplačno svetovanje,…  
www.pravnica.si/Dedovanje-nepremicnin.html

Wikipedija

Wikipedija, prosta enciklopedija. Koristna razlaga osnovnih pojmov dednega prava.
sl.wikipedia.org/wiki/Dedno_pravo

Spletni portal Informiran.si

Spletni portal, kjer lahko pridobite obrazce, s katerimi si lahko sami sestavite lastnoročno oporoko ALI oporoko pred pričami.    
www.informiran.si/index2.aspx

Spletni portal Pravni poduk

Splošno pravno svetovanje in izdelava pravnih aktov: sestava oporoke, volila, sestava pogodbe (prodajna, darilna, menjalna, posojilna),pravni nasveti, … 
pravnipoduk.com/index.php/dedovanje-dedici-oporoka

Spletni portal Pogrebi.info

Spletni portal Pogrebi.info nudi navodila in nasvete, ki so v pomoč vsem, ki se soočajo s pogrebom, objavlja osmrtnice na spletu za celotno Slovenijo,…
www.osmrtnice.net/verski_pogreb.html

Javno podjetje Žale

Javno podjetje Žale, ki nudi pogrebne storitve, oddajanje grobov v najem, vzdrževanje pokopališč. Poleg tega najdete veliko koristnih informacij o ureditvi pogreba.
www.zale.si

Spletni portal Moj pogreb

Stran ponuja brezplačne informacije in nasvete žalujočim, kako poskrbeti za dostojen pogreb bližnjega in vzdrževanje groba, o dedovanju, kako se spopasti s čustvi,…
www.mojpogreb.si

Pogreb ni tabu

Portal za osveščanje ljudi na področju pogrebništva in predstavljanje novosti, s pomočjo katerih boste lahko organizirali intimen pogreb, kakršnega si je zaželel pokojnik.
www.pogreb-krste-zare.si

Če želite našo pomoč, kliknite: KONTAKT

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: HOTELI ZA STAREJŠE