MEDIJI ZA STAREJŠE

MEDIJI ZA STAREJŠE

SPLETNI PORTALI ZA STAREJŠE

Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza društev upokojencev Slovenije je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev. Nvice, informacije, koristne povezave.   
www.zdus-zveza.si

Skupnost CSD Slovenije

Spletna stran Skupnosti CSD Slovenije.    
www.gov.si/csd/index.htm

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, med drugim tudi seznam domov in kontakti.
www.ssz-slo.si/slo/main.asp

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Spletna stran: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
www.mddsz.gov.si/

SPLETNI PORTALI

Seniorji.info

Poslanstvo strani je posredovanje koristnih in uporabnih informacij za zadovoljno življenje, spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in sožitja med generacijami.   
www.seniorji.info

Senior60.net

Koristne informacije in ponudba računaniških izobraževanj za starejše.
www.senior60.net/

Po srcu mlad

Po srcu mlad – je klub, ki pod svojim okriljem združuje najbolj aktivne ljudi generacije nad 50 let. Na ta način želijo razviti povsem novo socialno mrežo prijateljstva.   
www.posrcumlad.si/

Starejši

Starostniki, državni portal za starejše in upokojence. Informacije o aktualnih diogodkih, koristne povezave in informacije.
www.starejsi.gov.si

Zlata leta

Kjer mladost sreča starost – zavod za medgeneracijsko povezovanje.
www.zlataleta.com/

DRUGI MEDIJI

ZDUS PLUS

Zdus Plus je obveščevalec Zveze društev upokojencev Slovenije. Na spletu lahko najdemo arhiv preteklih številk…
http://www.zdus-zveza.si/index.php/asopis

Revija Vzajemna

Revija Vzajemna je mesečnik splošno-informativne vsebine. Namenjena je srednji generaciji, mi ji rečemo Generacija 50+ in generaciji upokojencev.
www.vzajemna.eu/

Naša žena

Naša žena je najstarejša slovenska ženska in družinska revija, ki neprekinjeno izhaja že 68. leto, z bogato vsebino, uporabno, praktično, pestro, raznoliko in verodostojno. V njej prav vsakdo najde nekaj zase.
www.nasazena.com/

KORISTNE POVEZAVE

Spletni forum

Spletni forum za pomoč starejšim in bolnim. Nasveti kako dobiti pomoč na domu, prehrani, negi, pripomočkih…
http://med.over.net/forum5/list.php?356

Spletni portal Slonep

Spletni portal z nasveti o prometu z nepremičninami ter pravnimi nasveti o dedovanju.   
www.slonep.net/

Spletni portal Pravnica

Pravi spletni naslov za pravne nasvete v zvezi z prodajo ali nakupom nepremičnin, brezplačno svetovanje,…  
www.pravnica.si/Dedovanje-nepremicnin.html

Wikipedija

Wikipedija, prosta enciklopedija. Koristna razlaga osnovnih pojmov dednega prava.
sl.wikipedia.org/wiki/Dedno_pravo

Spletni portal Informiran.si

Spletni portal, kjer lahko pridobite obrazce, s katerimi si lahko sami sestavite lastnoročno oporoko ALI oporoko pred pričami.    
www.informiran.si/index2.aspx

Spletni portal Pravni poduk

Splošno pravno svetovanje in izdelava pravnih aktov: sestava oporoke, volila, sestava pogodbe (prodajna, darilna, menjalna, posojilna),pravni nasveti, … 
http://pravnipoduk.com/

Spletni portal Pogrebi.info

Spletni portal Pogrebi.info nudi navodila in nasvete, ki so v pomoč vsem, ki se soočajo s pogrebom, objavlja osmrtnice na spletu za celotno Slovenijo,…
www.osmrtnice.net/verski_pogreb.html

Javno podjetje Žale

Javno podjetje Žale, ki nudi pogrebne storitve, oddajanje grobov v najem, vzdrževanje pokopališč. Poleg tega najdete veliko koristnih informacij o ureditvi pogreba.
www.zale.si

Spletni portal Moj pogreb

Stran ponuja brezplačne informacije in nasvete žalujočim, kako poskrbeti za dostojen pogreb bližnjega in vzdrževanje groba, o dedovanju, kako se spopasti s čustvi,…
www.mojpogreb.si

Pogreb ni tabu

Portal za osveščanje ljudi na področju pogrebništva in predstavljanje novosti, s pomočjo katerih boste lahko organizirali intimen pogreb, kakršnega si je zaželel pokojnik.
www.pogreb-krste-zare.si

Če želite našo pomoč, kliknite: KONTAKT

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: KORISTNE POVEZAVE