FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

13. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

13. Festival za tretje življenjsko obdobje naštel več kot 15.000 obiskovalcev


Ljubljana, 4. oktober 2013 – Z utrinki iz predstave Star Fotr, v kateri igralec Janez Hočevar Rifle predstavi smešne plati neizogibnega staranja, se je včeraj končal 13. Festival za tretje življenjsko obdobje. V treh dneh smo organizatorji našteli več kot 15.000 obiskovalcev, ki jih je pričakal bogat in vsebinsko pester strokovni, izobraževalni in kulturni program.

Na zaključni slovesnosti v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma sta zbrane nagovorila državna sekretarka v kabinetu predsednice vlade Tamara Vonta in podpredsednik programskega sveta festivala Marjan Šiftar. Vonta je izpostavila pomembno sporočilo festivala, to je, da družbo soustvarjajo vse generacije.

Po njenih besedah mora politika poiskati ustrezne sistemske rešitve za spremenjena medgeneracijska razmerja, ki so posledica staranja prebivalstva. Vonta je tudi poudarila, da vlada še posebno pozornost namenja razvoju skupnostnih oblik skrbi za starejše.

Šiftar je opozoril na mednarodno odmevnost festivala, ki se iz leta v leto še povečuje. Tudi letošnji festival, že 13. po vrsti, je ocenil za uspešnega, kar po njegovih besedah potrjuje tudi število obiskovalcev. Samo v strokovnem programu se je zvrstilo devet okroglih miz z več kot 60 uglednimi gosti. Predstavilo se je tudi 180 razstavljavcev in več kot 1.000 nastopajočih na Odprtem odru.

Letošnji festival, ki je potekal pod geslom Vsi smo ena generacija!, je sovpadel z evropskim letom državljanov. Organizatorji so zato osrednjo pozornost namenili aktivnemu državljanstvu, ki pomeni predvsem aktivno vključevanje državljanov in organizacij civilne družb v življenje skupnosti ter sooblikovanje politik na vseh ravneh.

Festival se je še posebej v zadnjih letih uveljavil kot tradicionalna, mednarodno odmevna prireditev, ki starejše povezuje z drugimi generacijami in s tem krepi zavedanje o pomenu medgeneracijske solidarnosti. Glavne razprave letošnjega festivala se niso mogle izogniti krizi, ki je v veliki meri prizadela tudi starejše.


Festivalski program sta sooblikovala tudi soorganizator festivala Zveza društev upokojencev Slovenije s številnimi predstavitvami in delavnicami, ki jih bodo izvajali na svojem razstavnem prostoru, in partner festivala Mestna občina Ljubljana, ki pripravlja poleg bogatega programa na svojem razstavnem prostoru tudi spremljevalni program – brezplačne vodene oglede Ljubljane, obiske kulturnih ustanov, oskrbovanih stanovanj idr.

Vabljeni na letošnji 14. Festival, ki bo potekal od 29.9. do 2.10 2014. Vstop prost!

Več informacij in celoten program na www.f3zo.si

Festival za tretje življenjsko obdobje

Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije in tudi druge usmeri na to pot.

Festival ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam.

Vsako leto festival tako odpre vrata medgeneracijskemu sožitju, ustvarjalnosti in izmenjavi idej. Časovno in vsebinsko se festival navezuje na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših, ter na 3. oktober, ki je mednarodni dan otroka.

V vsebinskem smislu 13. F3ŽO temelji na programskih izhodiščih nacionalne strategije skrbi za kakovostno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, gradi na znanju in izkušnjah lanskoletnega Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012, črpa iz manifesta Starejšim prijazna Evropska unija do 2020 ter sledi programu aktivnosti in prednostnih nalog v okviru Evropskega leta državljanov 2013

INFO:

Festival za tretje življenjsko obdobje           
Proevent d. o. o.           
Dunajska cesta 10, p.p. 3558           
SI-1000 Ljubljana           
                              
T: +386 (0)1 300 32 19           
F: +386 (0)1 300 32 07           
E: info@f3zo.si               
W: www.f3zo.si 
          
           

FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Festival ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam.

Festival za tretje življenjsko obdobje

Fotogalerija