comett

Skupina Comett

Podjetja v skupini Comett so zasebne družbe, organizirane kot d.o.o. in zavod. Njihova dejavnost sega od izvajanja pomoči in nege na domu preko gradnje domov za starejše do izvajanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših.

Skupina Comett želi biti stabilno podjetje, ki s svojim programom in inovativnim pristopom zagotavlja lastnikom varno naložbo, zaposlenim zanesljiva delovna mesta, uporabnikom storitev pa najsodobnejši koncept varstva starejših ljudi.

Cilji:

•    Zagotoviti uporabnikom institucionalno varstvo v njihovi življenjski sredini, kar omogoča optimalno povezanost stanovalcev doma z njihovimi svojci in domačim okoljem;

•    Izvajati programe in vsebine, ki bodo prilagojeni potrebam in interesom uporabnikov, ki potrebujejo varstvo in nego zaradi starosti, invalidnosti in bolezenskih stanj;

•    Razvijati sodobni koncept varstva starejših ljudi, ki temelji na spoznanjih socialne psihologije in geriatrije ter sociološko zaokroženih manjših bivalnih enot (stanovanjskih, hišnih) in katerega osnovni cilj je višja kvaliteta življenja starejših ljudi v domu s posebnim poudarkom na programih za demenco;

•    Povezovati se z okolico z namenom integracije občanov v delo in življenje doma;

•    Nuditi ostale oblike varstva starejših ljudi (dnevno varstvo, možnost kratkotrajnega bivanja, izvajanje pomoči na domu).

Več o naših dejavnostih preberite na naslednjih podstraneh:

Kontakt

Comett domovi d.o.o.
Tbilisijska 57 b
1000 Ljubljana

tel.: 01 2443 100
fax: 01 2443 106

mail: info@comett.si spletna stran: www.comett.si

Kontakt

Comett domovi d.o.o.
Tbilisijska 57 b
1000 Ljubljana

tel.: 01 2443 100
fax: 01 2443 106

mail: info@comett.si spletna stran: www.comett.si

SKUPINA COMETT – sodobni koncepti varstva starejših

Naša dejavnost sega od izvajanja pomoči in nege na domu preko gradnje domov za starejše do izvajanja dejavnosti institucionalnega varstva starejših.