UPOKOJENCI PODJETNIKI UREDITE SI STATUS

  511

  Upokojenci, ki so konec leta 2012 in še opravljajo samostojno dejavnost, morajo uskladiti svoj status do konca januarja. To velja tudi za upokojence, ki so družbeniki in hkrati direktorji.

  Če ne boste uredili statusa, vam bo Zpiz ukinil plačevanje pokojnine.

  Če tisti, ki morajo svoj status uskladiti do 31. januarja, tega ne bodo storili, jim bo zavod po uradni dolžnosti ugotovil, da so še vedno zavarovanci in s 1. februarjem ustavil izplačevanje pokojnine, opozarjajo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).
   
  Status morajo najpozneje do konca januarja uskladiti upokojenci, ki so 31. decembra 2012 opravljali samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost ter to dejavnost opravljajo še naprej, a ob upokojitvi niso izpolnjevali pogojev, pod katerimi zavarovanje zaradi opravljanja dejavnosti ni bilo obvezno.
   
  Status lahko uskladijo tako, da prenehajo opravljati pridobitno oziroma drugo dovoljeno dejavnost in z izbrisom iz državnega poslovnega registra najpozneje do 31. januarja, lahko pa vložijo prijavo v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur tedensko, pojasnjujejo na Zpizu. V tem primeru jim bodo pokojnino izplačevali v sorazmernem delu.

  Spremembe veljajo tudi za upokojene lastnike, ki so direktorji

  Uskladitev statusa velja tudi za upokojence, ki so bili na 31. december 2012 vpisani v poslovni register kot lastniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma zavodov in ki so hkrati direktorji ter imajo ta status v navedenih družbah ali zavodih še naprej. Iz tega pa so izvzeti tisti lastniki direktorji, ki so se upokojili pred 1. januarjem 2000 in obdržali lastništvo.
   
  Navedene osebe lahko svoj status uskladijo na dva načina: eden je z izbrisom položaja lastnika ali direktorja v gospodarski družbi oziroma zavodu najpozneje do 31. januarja, s katerim v poslovnem registru ostane vpisan le kot družbenik osebne ali kapitalske družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali pa le kot poslovodna oseba (direktor) družbe oziroma zavoda. Drugi način pa je z vložitvijo prijave v obvezno zavarovanje za najmanj 20 ur tedensko.

  Za izjeme rok za uskladitev statusa podaljšan do 31. decembra

  Za osebe iz 406. člena Zpiz-2 pa je rok za uskladitev statusa podaljšan do 31. decembra. To so osebe, ki so bile 31. decembra 2012 na šolanju in so na ta dan opravljale samostojno dejavnost, ter za tiste, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po prvem odstavku 18. člena Zpiz-1.
   
  V tej skupini so tudi upokojenci, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po prej omenjenem členu oz. ki so imeli po upokojitvi zaposlenega vsaj enega delavca ali so do uveljavitve pravice do pokojnine opravljali isto dejavnost v enakem obsegu, vendar so bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja.
   

   

  Prejšnji članekbolha.com: SOS GUMB ZA STAREJŠE, PRODAMO
  Naslednji članekPRILOŽNOST IN SPODBUDA ZA OPUSTITEV KAJENJA