PROTI NOVEMU ZAKONU O POGREBNI DEJAVNOST

  549

  Javni poziv slovenskim poslancem pred potrditvijo  Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč

  ZPS: Predlog na široko odpira vrata izkoriščanju ranljive situacije potrošnikov z namenom kovanja dobička

  Jutri bodo slovenski poslanci imeli možnost, da glasujejo proti Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti. Popolna sprostitev trga na tem področju zaradi narave dejavnosti ne more biti v korist potrošnikom. Od svojcev pokojnika, ki se znajdejo v težkem čustvenem polozaju, je neracionalno pričakovati, da bodo neposredno v dneh po smrti bližnjega izvedli podrobno raziskavo in primerjavo ponudbe na trgu in izbirali glede na ceno, obseg in vsebino storitev.

  »Na ZPS upamo in pričakujemo, da bodo poslanci, tako tisti v koaliciji kot opoziciji, pri odločitvi upoštevali okoliščine, v katerih se bo predlagani zakon dotaknil državljanov Republike Slovenije. Menimo, da mora obstajati osnovna storitev, ki bi bila dostopna vsem potrošnikom in bi jim tako omogočila dostojno slovo od svojcev, ne glede na globino žepa,” je povedala Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije.

  Ključni pomisleki ZPS glede predlaganega Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ki so jih že ob njegovem snovanju posredovali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:

  – Problematika proste gospodarske pobude in izvajanja pogrebne dejavnosti kot dejavnosti, ki se zagotavlja na prostem trgu. Po mnenju ZPS takšna sprostitev trga predstavlja neskladje z nekaterimi odločbami Ustavnega sodišča RS, ki je odločilo, da se pogrebna in pokopališka dejavnost zaradi pietetnih, zdravstvenih in sanitarno higienskih razlogov ne sme izvajati na prostem trgu. Zaradi narave pogrebne in pokopališke dejavnosti od svojcev pokojnika, ki se znajdejo v težkem čustvenem položaju, ne gre pričakovati, da bodo neposredno v dneh po smrti bližnjega izvedli podrobno raziskavo in primerjavo ponudbe na trgu in izbirali glede na ceno, obseg in vsebino storitev, kar sicer pri klasičnih tržnih storitvah pri ZPS vedno svetujejo.

  – Takšen pristop na široko odpira vrata možnosti izkoriščanja neugodne situacije potrošnikov z namenom kovanja dobička, čemur ostro nasprotujejo. Ocenjujejo, da bi liberalizacija trga na tem področju povzročila tudi povišanje cen storitev. Strošek pogreba za svojce nikakor ni zanemarljiv, posebej z vidika, da pogrebnine in posmrtnine, ki so vsaj delno omilile finančne posledice smrti bližnjega, od leta 2014 naprej pripadajo le še tistim, ki so pod pragom revščine. Na tem področju gre za močno izražen javni interes, da se storitve zagotavljajo regulirano in da so dostopne vsem pod primerljivimi pogoji.

  – Menijo, da bi država morala predpisati osnovno storitev, ki jo morajo v enakem obsegu in po enaki ceni zagotavljati vsi izvajalci pogrebne in pokopališke dejavnosti, za kakršnekoli dodatne ali nadstandardne storitve pa nuditi možnost izbire.
  – Dvomijo v upravičenost delitve na pogrebno in pokopališko dejavnost. Pričakujejo najmanj znatno podražitev pokopališke dejavnosti za kritje infrastrukture pokopališč. Vse to pa postavlja pod vprašanje tudi razmejitev odgovornosti med množico različnih izvajalcev, ki bi v konkretnem primeru lahko skupno opravili celoten nabor storitev, ki jih za seboj potegne smrt bližnjega.
  – Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja in visokih etičnih standardov mora biti zagotovljen nadzor nad pogrebno in pokopališko dejavnostjo, zato je potrebno, da je ta  dejavnost opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba, o načinu izvajanja te dejavnosti pa odločajo lokalne skupnosti same  in pri tem upoštevajo svoje značilnosti  in krajevne običaje..
  – Za druge storitve, ki so povezane z grobovi (npr. ureditev groba, nagrobnega obeležja), morajo imeti potrošniki možnost izbire.

  Prejšnji članekIŠČEMO NAJTOPLEJŠE DOMOVE ZA STAREJŠE
  Naslednji članekKAKO SE LOTITI REKLAMACIJ IN PRITOŽBE