PRED ODHODOM V TUJINO UREDIMO ZAVAROVANJE

  453

  Pred poletno turistično sezono Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) zavarovanim osebam svetuje, da za čas začasnega bivanja v tujini pravočasno uredijo tudi svoje zdravstveno zavarovanje – pridobijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. S tem se lahko izognejo neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oz. potrebne zdravstvene storitve v tujini. Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani ZZZS ali z mobilnim telefonom. Upoštevati je treba tudi čas od naročila do prejema kartice, ki znaša najmanj 4 delovne dni. Zavarovane osebe, ki kartico že imajo, naj preverijo rok njene veljavnosti.

  ZZZS je v letu 2015 izdal zavarovanim osebam 511.776 evropskih kartic in 122.879 papirnatih certifikatov, ki nadomeščajo evropsko kartico, za uveljavljanje zdravstvenih storitev v tujini. Za večino zavarovanih oseb je evropska kartica veljavna eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci, pa je veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti. Datum veljavnosti je zapisan na evropski kartici (slika 1).
  Zavarovane osebe naročijo največ evropskih kartic vsako leto junija in julija, zato bo med 15. junijem in 31. julijem letos pretekla veljavnost več kot 220.000 karticam, izdanim lani v tem času. ZZZS svetuje, da zavarovane osebe preverijo veljavnost prejšnje evropske kartice in, če je potrebno, naročijo novo pravočasno, to je vsaj 4 delovne dni prej, preden jo potrebujejo. Kartico je mogoče naročiti največ 30 dni pred potekom njene veljavnosti.

  Zavarovane osebe lahko naročijo evropsko kartico na tri načine:

  •    na spletni strani ZZZS (na naslovu https://www.zzzs.si/ z uporabo hitrega gumba »naročanje evropskih kartic« na vstopni strani);
  •    s pošiljanjem SMS sporočila na telefonsko številko 031 771 009. SMS sporočilo vsebuje besedo »EUKZZ« in ZZZS številko zavarovane osebe. Na primer, vsebina SMS sporočila za osebo z ZZZS številko 032822733 je »EUKZZ032822733«;
  •    osebno v času uradnih ur na izpostavah in območnih enotah ZZZS. Le osebno je mogoče naročiti novo kartico, če je prejšnja še veljavna, a neuporabna (uničena, izgubljena).

  ZZZS priporoča elektronsko naročilo na spletu ali s SMS sporočilom, saj je tak način enostaven, hiter in dostopen brez prekinitev –  24 ur na dan, 7 dni v tednu.

  Evropska kartica je brezplačna in jo zavarovane osebe dobijo po pošti v štirih delovnih dneh od naročila.

  Tudi lansko leto so nekatere zavarovane osebe opozarjale na težave pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. Da bi bilo tovrstnih težav čim manj je ZZZS tudi tokrat pridobil od Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje zagotovilo, da je v vseh ordinacijah, ki so dolžne nuditi nujne oz. potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice, na vidnem mestu nameščena oznaka – uradna nalepka, da sprejemajo evropsko kartico. Dodatne informacije lahko zavarovane osebe prejmejo med bivanjem na Hrvaškem tudi na brezplačnem telefonu Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje številka 0800 7999.
   
  Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oz. potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev pa je odvisen od tega, kje zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve:

  •    v državah članicah Evropske unije¹ in Evropskega gospodarskega prostora² ter v Švici, za katere velja evropski pravni red (velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja),
  •    v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju: v Avstraliji (velja evropska kartica in potni list), Bosni in Hercegovini (velja evropska kartica), Črni gori (velja evropska kartica), v Makedoniji (velja evropska kartica) ali Srbiji (velja evropska kartica), ali
  •    v ostalih državah (Egipt, Tunizija, Turčija, ZDA…) (ne velja evropska kartica, zato svetujemo, da se uredi komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini).  

  Če bi morale zavarovane osebe v državah članicah EU in EGP ter v Švici, v Bosni in Hercegovini,  Makedoniji, Srbiji ali Črni gori stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev plačati same (na primer, ker jih uveljavljajo izven mreže javne zdravstvene službe), jim bo ZZZS ob vrnitvi domov na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih bodo plačale zavarovane osebe v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenih meddržavnih sporazumov, pa jim bo ZZZS v upravičenih primerih povrnil v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. V primerih zahtevkov zavarovanih oseb za povračilo stroškov zdravstvenih storitev v tujini ZZZS upošteva le originalne račune (priložena mora biti tudi medicinska dokumentacija, recepti za zdravila, …).

  Če pa morajo zavarovane osebe v Avstraliji stroške za zdravstvene storitve poravnati same, morajo zahtevek za povračilo stroškov vložiti neposredno pri avstralskemu pristojnemu nosilcu (Medicare poslovalnicah) v kraju njihovega začasnega bivanja. V skladu z Meddržavnim sporazumom o zagotavljanju zdravstvenega varstva jim namreč ZZZS stroškov ne more povrniti.

  Več informacij o postopkih uveljavljanja po posameznih državah in o naročanju listin za tujino na spletni strani www.zzzs.si.

  Prejšnji članekDOSOR: PTUJSKA GORA IN ZELENA DOLINA
  Naslednji članekDALMACIJA V PEGAZOVEM DOMU