LJUBLJANSKA NAJEMNA OSKRBOVANA STANOVANJA

  478

  V Ljubljani je bil novembra odprt razpis za najem oskrbovanih stanovanj v Murglah in Trnovem, ki so v lasti Javnega stanovanjskega sklada MOL. Stanovanja so namenjena izključno najemu, pogodba se sklene za nedoločen čas.
  Ob že pregovornem pomanjkanju oskrbovanih stanovanj z neprofitno najemnino v Ljubljani je novo odprti razpis zagotovo dobrodošla novica. Na žalost pa je število stanovanj zelo omejeno, tako da tudi ta stanovanja niti približno ne bodo zadostila potreb po najemnih oskrbovanih stanovanjih v Ljubljani.
  Na podlagi mnogih vprašanj, ki se stekajo v naš klicni center, povzemamo nekaj dejstev in pojasnil.

  Kakšni so pogoji?

  Upoštevati je treba kar nekaj pogojev, da prosilec lahko zaprosi za najem oskrbovanega stanovanja. Poleg osnovnih pogojev za najem (upokojenci, starejši od 65 let, sposobni ob redni organizirani pomoči drugega ohraniti samostojnost v bivalnem okolju) morajo prosilci, ki lahko računajo na uspešnost prošnje zadostiti še kar nekaj kriterijem.
  Ker gre za stanovanja z neprofitnimi najemninami (mesečna najemnina za garsonjero cca 120€, enosobno cca 160€, dvosobno cca 200€, dvoinpolsobno cca 320€), so kriteriji, po katerih se odloča o ugoditvi prošenj točkovani.
  Naj naštejemo samo nekaj osnovnih pogojev, brez katerih prosilec ne more računati na pozitiven izid prošnje:

  – upokojenci, starejši od 65 let (tudi morebitni zakonec ali zunajzakonski partner prosilca)

  – državljanstvo Republike Slovenije ali članice EU

  – stalno prebivališče v MO Ljubljana

  – ustrezno zdravstveno stanje prosilca in eventuelnega partnerja

  – premoženjsko stanje (prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik ali solastnik stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja, to velja tudi za ostalo premoženje)

  Štejejo samo točke…

  Poleg zgoraj naštetih pogojev je v razpisu še veliko drugih kriterijev, ki se točkujejo.
  Poudariti je potrebno, da se stanovanja dodeljujejo izključno po doseženemu številu točk v vlogi, ne pa po datumu vložitve vloge. To pomeni, da v trenutku, ko se oskrbovano stanovanje, ki je predmet tega razpisa sprosti, upravičenec do tega stanovanje postane tisti, ki v tistem trenutku doseže največ točk, ne pa tisti, ki je vlogo vložil prej.
  Več o aktualnem razpisu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Vloga za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem si lahko preberete tukaj.
  Obširnejši članek o možnostih najema ali nakupa oskrbovanih stanovanjih si lahko preberete tukaj.

  Prejšnji članekREZULTATI ANKETE O PROGRAMIH STRANK
  Naslednji članekOD TEČAJA POLSTENJA DO POLSTENIH JASLIC