AKTUALNA PONUDBA OSKRBOVANIH STANOVANJ

  1612

  Ljubljana, Kamnik, Lucija, Kranj, Kranjska Gora, Notranje Gorice, Postojna, Sežana, Trebnje, Videm Dobrepolje, Jesenice, Štore, Prebold,… na enem mestu smo zbrali aktualno ponudbo oskrbovanih stanovanj v Sloveniji, tako tistih, ki jih je moč kupiti kot tistih, ki jih lahko najamemo.

  Kaj sploh so oskrbovana stanovanja in komu so namenjena?

  Oskrbovana stanovanja pomenijo alternativno obliko institucionalnemu varstvu in omogočajo uporabnikom, da uporabljajo tiste storitve, ki jih potrebujejo. Ta storitev je praviloma namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja.

  Pukkila, Finska
  Oskrbovana stanovanja pogosto nadomeščajo ali časovno odmikajo potrebo po odhodu v dom za starejše. Pomembna lastnost tovrstnih stanovanj je, da niso institucija, ampak so stanovanja, ki ohranjajo prednosti in občutek bivanja v lastnem domu ob zagotovljeni zasebnosti in določeni stopnji avtonomnosti, saj je obseg pomoči manjši kot v domovih za ostarele, zato morajo biti oskrbovanci sposobni vsaj delno skrbeti zase. Praviloma se varovana stanovanja nahajajo v neposredni bližini domov za starejše, saj je v teh domovih praviloma prisotna tudi socialno-zdravstvena služba, ki skrbi za socialno oskrbo in nego oskrbovanca. V nasprotnem primeru je ta služba organizirana posebej v ta namen.

  Kaj obsega osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju?

  – pomoč pri bivanju, kamor sodi: osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje;
  – organizirano prehrano, kamor sodi: prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode;
  – pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila.

  Kaj obsega socialna oskrba v oskrbovanem stanovanju?

  – pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, in sicer na primer pomoč pri oblačenju, slačenju itd.;
  – varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.
   
  Alcacer do Sal, Portugalska
  Upravičencem v oskrbovanih stanovanjih mora biti zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo. Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca. Izvajalec storitve pa je dolžan zagotoviti tudi izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem te dejavnosti. Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo praviloma možnost, da izbirajo posamezne storitve ali pa pakete storitev. Storitve oziroma paketi storitev so odvisni od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje.
  Oskrbovana stanovanja so lahko lastniška ali pa najemna.

  In kaj pravi Pravilnik?

  V Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor so med drugim opredeljene tudi posebne zahteve glede velikosti in opreme teh stanovanj. Tako na primer prostori v oskrbovanih stanovanjih, ki so namenjeni bivanju in spanju, ne smejo biti ožji od polovice svoje dolžine in ne ožji od 220 cm. Širina prehodov, ki so namenjeni komunikaciji med prostori, mora znašati najmanj 100 cm, in sicer tudi po namestitvi opreme.
  Oskrbovana stanovanja pa morajo imeti tudi oskrbnika (pravna ali fizična oseba), ki skrbi za 24-urno dnevno pomoč stanovalcem oskrbovanih stanovanj. Oskrbovana stanovanja so praviloma v bližini domov za starejše.

  Več informacij, konkretne ponudbe, nasveti in pomoč pri izbiri…

  Več o aktualni ponudbi oskrbovanih stanovanj si preberite na povezavi http://www.varnastarost.si/oskrbovana_stanovanja/; več informacij vam ponujamo tudi na brezplačni telefonski številki 080 2246.
  Za vas smo zbrali kontaktne informacije investitorjev in prodajalcev, naredili pa smo tudi primerjavo vseh aktualnih ponudb. Analiza ponudbe slovenskih oskrbovanih stanovanj je na voljo v uredništvu Varne starosti. Pokličite!

  Prejšnji članekV ŠTORAH UGODEN NAJEM OSKRBOVANIH STANOVANJ
  Naslednji članekNOVEMBRSKI PROGRAM CD, POPUSTI IN NAGRADE