AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI

  644

  Delovni posvet projekta

  AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI

  (Active and Healthy Ageing in Slovenia – AHA.SI)

  Ljubljana, 17. junij 2014 – Danes je potekal prvi delovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia – AHA.SI), ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z različnimi projektnimi partnerji.

  Projekt se je začel 1. marca 2014 in bo trajal dve leti. Njegov namen je priprava podlag za strategijo aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji (»Strategija«), ki jo načrtuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ). Delovnega posveta se je udeležilo več kot 120 strokovnjakov iz različnih sektorjev, ki so prispevali k pripravi usmeritev za nadaljnje delo na projektu.

  Podlage za priporočila, ukrepe in indikatorje za reforme bodo oblikovane na treh vsebinskih področjih, in sicer: promocija zaposljivosti starejših in odločitev za kasnejše upokojevanje, aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost ter pomoč pri neodvisnem življenju in dolgotrajni oskrbi starejših odraslih. »Demografske spremembe v Sloveniji temeljito spreminjajo našo družbo in se tičejo nas vseh, zato potrebujemo argumentirane in povezovalne rešitve. S sodelovanjem velikega števila deležnikov bodo vključeni različni vidiki staranja, kar bo doprineslo k večji možnosti izvajanja predlaganih aktivnosti v slovenskem prostoru«, je pojasnila dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z NIJZ.
   
  Z njo se strinja dr. Boris Majcen z Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki pravi, da »projekt predstavlja predvsem nujno in nenehno ter tvorno sodelovanje stroke, nosilcev ekonomske politike ter socialnih partnerjev in druge zainteresirane javnosti pri pripravi izhodišč za izdelavo strategije aktivnega staranja, ki bi morala prerasti v strategijovseh nujnih in pomembnih strukturnih reform, ki še čakajo Slovenijo: reforme trga dela, pokojninskega sistema, sistema zdravstva in dolgotrajne oskrbe.«

  Poudarki delovnega posveta Na delovnem posvetu je bila predstavljena problematika staranja prebivalstva, ki je osrednje področje dela projekta AHA.SI. Slovenija namreč sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo, žal pa temu ne sledijo v enaki meri tudi pričakovana leta zdravega življenja. S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni družbeni izzivi, zato je izgradnja celovite socialne politike tako doma kot v okviru Evropske Unije predpogoj za gospodarsko uspešnost družbe. Dr. Božidar Voljč z Inštituta Emonicum je posebej izpostavil znane, neizogibne posledice staranja, ki ogrožajo zdravje in socialno sodelovanje starejših v družbi in ki se jim je mogoče z ustreznimi preventivnimi ukrepanji na osebni in družbeni ravni bodisi izogniti, bodisi njihov nastop odložiti, njihovo izraženost pa ublažiti: »V tem okviru se pripravljajo izhodišča o posledicah vedenjskih in prehranskih vzorcev, kroničnih bolezni, geriatričnih sindromov, polifarmacije, diskriminacije ter nasilja in medgeneracijskega sožitja na kakovost življenja starejših v Sloveniji. Ker je starost čas velikih življenjskih in socialnih sprememb, se oblikujejo vsebine na pripravo starejših nanje, kar naj bo podkrepljeno z ustreznimi starosti prijaznimi ukrepi in prilagoditvami na področju prostora in tehnoloških inovacij.«  
   
  Kot odziv na omenjeno problematiko MDDSZ pripravlja celovito »Strategijo«. Njen namen je prispevati k naložbam v zdravje in blagostanje ljudi ter k povečanju let zdravega in neodvisnega življenja, s tem pa tudi starejšim omogočiti daljše udejanjanje svojega potenciala za delo. Posebna pozornost posveta je bila zato namenjena procesom strateškega planiranja na področju politik staranja ter medsebojni izmenjava stališč in pogledov udeležencev z različnih področij.
  »Projekt Aktivno in zdravo staranje (AHA.SI) predstavlja pomembno izhodišče za bodoče sistemske rešitve na področju soočanja z dolgoživo družbo. Rezultati projekta AHA.SI bodo predstavljali izključno neodvisno strokovno podlago, ki bo izjemno pomembna za dejansko sprejemanje političnih odločitev in končno sistemsko ureditev področja soočanja z izzivi dolgožive družbe,« je poudaril Boris Koprivnikar iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

  VEČ:

  Nacionalni inštitut za javno zdravje
  Trubarjeva 2, Ljubljana aha.si@nijz.si01 2441 440 ali 01 2441 479

  Prejšnji članekbolha.com: TELEFON Z DALJINCEM ZA STAREJŠE
  Naslednji članekIZŠLA JE MONOGRAFIJA: STARANJE V SLOVENIJI