pomoč družini na domu

ZAVOD PRISTAN – POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Zavod Pristan izvaja storitev pomoč družini na domu s koncesijo v naslednjih občinah:

Mestna občina Ljubljana
Občina Kamnik
Občina Ajdovščina
Občina Vipava
Občina Hrpelje-Kozina
Občina Komen
Občina Log – Dragomer

Storitve pomoči na domu:

GOSPODINJSKA POMOČ

– priprava ali prinašanje enega obroka hrane, pomivanje in urejanje posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE

– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– umivanju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov

POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV

– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, sorodniki in prostovoljci,
– spremljanje po nujnih opravkih,
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, informiranje ustanov o potrebah oskrbovanca…

Za več informacij več o nas, kliknite: ZAVOD PRISTAN

PRISTAN

Informacije:

Zavod Pristan
Center starejših Pristan Vipava
Goriška cesta 27
5271 Vipava
Tel.: 05 3687750
Faks: 05 3687758info@pristan.si

Zavod Pristan
Enota Ljubljana
(pomoč na domu Ljubljana)

Mokrška ulica 16c
1000   Ljubljana
Tel.: 01 547 95 79
Faks: 01 547 95 79 info@pristan.si

Zavod Pristan
Pomoč družini na domu
Goriška cesta 27
5271 Vipava
Tel.: 05 3671715
Faks: 05 3687758 info@pristan.si  

Spletna stran:

http://www.pristan.si/

ZAVOD PRISTAN – POMOČ DRUŽINAM NA DOMU

Zavod Pristan izvaja storitev pomoč družini na domu s koncesijo že v sedmih slovenskih občinah. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug.