Pogoji uporabe

Pravni poduk in splošni pogoji uporabe

Spletni portal VARNA STAROST ponuja osnovne informacije in smernice, ki uporabnikom lahko služijo kot pomoč pri razreševanju različnih vprašanja s katerimi se srečujejo starostniki in njihovi sorodniki. Informacije zajemajo široko paleto področij od nastanitve, zdravstvenega varstva, rekreacije in oddiha, do vprašanja s pravnega področja, področja nepremičnih, financ idr.

Ti splošni pogoji uporabe veljajo od 1.10.2013.

Splošni pogoji uporabe veljajo tudi za Facebook stran VARNA STAROST.

1.    Dostop uporabnika do spletnega portala VARNA STAROST in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila in predpisi.

2.    Uporabnik portala je vsak obiskovalec portala in tisti, ki zastavi vprašanje preko maila ali kontaktnega obrazca, s prijavo na e-novice ali s klicem na brezplačno telefonsko številko.

3.    Z vstopom na spletni portal uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da ga ti pogoji zavezujejo.  V primeru, da se uporabnik ne strinja s splošnimi pogoji uporabe upravljalec predlaga, da uporabnik portal zapusti.

4.    Upravitelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe. Ob vsaki njihovi  spremembi, bo spremenjen tudi datum njihove veljavnosti.  

5.    Upravitelj portala si pridržuje do pravice izbire, na katera vprašanja uporabnikov bo odgovoril in v kakšnem roku. Odškodninska odgovornost za primer pasivnosti ali časovne zakasnitve pri podajanju odgovorov je izključena.

6.    Upravitelj spletnega portala si bo prizadeval zagotavljati ustrezne tehnične pogoje, ki uporabnikom spletnega portala zagotavljajo nemoteno uporabo. Za primer vzdrževanja spletnega portala, si upravitelj pridržuje pravico do časovnih prekinitev dostopnosti do portala. Odgovornost upravitelja portala za kakršnokoli škodo zaradi prekinitve delovanja portala oz. njegove nedostopnosti iz kakršnegakoli razloga je v celoti izključena. Se pa upravitelj spletnega portala v naprej opravičuje zaradi morebitnih neprijetnosti.

7.    Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost, zato je izključena vsakršna  odgovornost upravitelja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku ali tretji osebi nastala zaradi uporabe portala ali v zvezi z njo.
Za spletne strani, na katere obstaja povezava iz tega spletnega portala ali facebook strani, in jih lastnik oz. upravljalec ne nadzoruje, odgovarja izključno njihov ponudnik.

VSEBINE UPORABNIKOV

8.    Vsebine uporabnikov so vsa dela (komentarji, slike, vzdevki ipd.), ki jih uporabnik posreduje na portal, na kakršenkoli način. Za vsebine objav in morebitne posledice odgovarjajo izključno avtorji oz. uporabniki. Uporabnik bo pri objavi vsebin na portalu spoštoval zakonske določbe. 

9.    Uporabnik z posredovanjem vsebin izrecno dovoljuje njeno javno objavo, ter brezplačno neizključno in do preklica, prenaša materialne avtorske pravice na lastnika portala.  

10.    Pri uporabi spletnega portala in posredovanju vsebin je prepovedana:

–    vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske, politične ali spolne usmerjenosti;
–    izvajanje kakršnihkoli aktivnosti v nasprotju z pozitivno zakonodajo;
–    kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb  preko uporabe spletnega portala
–    objava osebnih podatkov drugih uporabnikov ali oseb
–    posredovanje vsebin s tretjimi osebami, ki z objavo oz. prosredovanjem  ne soglašajo 
–    uporabe spletnega portala v reklamne namene (oglaševanja) brez predhodnega pisnega soglasja upravljalca portala. Za oglaševanje se pojmuje tudi dejanje, ko posameznik ali skupina večkrat izpostavi slogan, povezavo na drugo spletno stran, storitev ali servis v sporočilih, podpisih in komentarjih.

11.    Upravljalec lahko po lastni presoji in brez utemeljitve, izbriše sporočila, komentarje in druge vsebine  za katere oceni, da so v nasprotju z zakonskimi določbami in temi pogoji uporabe.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

12.    Vsi osebni podatki pridobljeni preko spletnega portala bodo obravnavani skladno s določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatki, ne bodo kakorkoli posredovani tretjim osebam, upravljalec pa se zavezuje varovati zasebnost uporabnikov.

13.    Z uporabo spletnega portala se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in uporabljajo z namenom zagotavljanja storitev portala in za tekoče obveščanja uporabnikov o novicah preko storitve Novice, ki jo lahko uporabnik kadarkoli odjavi.

AVTORSKE PRAVICE

14.    Vsebina spletnih strani portala (slike, grafike, teksti in drugi dokumenti), so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lastnih vsebin je Nesthor d.o.o. ali viri, ki so dovolili njihovo uporabo.

15.    Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, razpečevanje ali drug način reproduciranja brez pisnega soglasja lastnika.

AVTORJI SPLETNE STRANI

Oblikovanje in izdelava spletne strani: oglaševalska agencija Connecta

VARNA STAROST

Spletni portal in informacijski centerNesthor d.o.o.
PE Dunajska 76
1000 Ljubljana