nagradna_igra_debitel

NAGRADNA IGRA: “DEBITEL junij 2013”

Vsem sodelujčim hvala za sodelovanje v nagradni igri.
Iskali smo ime Debitelovega naročniškega paketa, ki je namenjen aktivnim upokojencem in seniorjem, ki ste preudarni in plačujete le tisto, kar potrebujete.
Pravilen odgovor je bil seveda: SeniorD – Debitelov naročniški paket za seniorje.
Več o omenjenem paketu si lahko preberete tudi na www.debitel.si.

Nagrajenci so:

Irena Pusljar
Majda Hauptman
Vesna Zelnik
Milan Rovtar
Ljudmila Dobravc
Vita Ulbin
Dragica Intihar
Dragica Strmole
Marja Koss
Alojzij Pivk
Slavka Mullner
Pavla Fon
Marko Gril
Oliver Telban
Marjana Vidmar

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade – Debitelove majice – jim bomo poslali po pošti.

Vsem ostalim pa – spremljajte naše nagradne igre in sodelujte še naprej in več sreče prihodnjič!

PRAVILA O SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI "DEBITEL – junij/julij 2013":

1. Sodelujoči
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so starejše od 18 let oz. mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let in ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

2. Način sodelovanja
V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času do 28.7.2013 do polnoči oddali svoj odgovor. Vsak posameznik lahko glasuje večkrat, ampak največ enkrat na dan.

3. Potek nagradne uganke

Nagradna uganka poteka prek novic – nagradnih vprašanj, ki so objavljena na različnih portalih in Facebook straneh. Pogoj je pravilen odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Odgovore udeleženci oddajo prek kontaktnega obrazca v predpisanem roku.

4. Nagrade
15 majic Debitel

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-naslova, ki ga bodo navedli ob prijavi pred glasovanjem. Obveščeni v roku 14 dni po prejemu obvestila organizatorju nagradne igre prostovoljno posreduje potrebne osebne podatke, ki so navedeni v Obvestilu (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča). V kolikor se nagrajenec ne javi v roku navedenem na obvestilu ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen.

6. Zasebnost in varstvo podatkov
Posredovani podatki izžrebane osebe predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator bo v zvezi s tem vzpostavil zbirko osebnih podatkov, skladno z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju da se, če je nagrajen, njegovi podatki (ime, priimek in kraj bivanja) objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči s posredovanjem podatkov privoli v njihovo uporabo in obdelavo in sicer izključno za namen prirejanja nagradne igre.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo podatke uporabil izključno za namene nagradne igre, da jih ne bo posredoval tretjim osebam ter da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov.

7. Splošne določbe
Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo s pravili nagradne igre.

Posamezen udeleženec lahko dobi le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrajenec nagrado po predhodnem dogovoru z organizatorjem lahko prenese na drugo osebo.

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre je na voljo na spletni strani