POZIV K REŠEVANJU PROBLEMATIKE STROŠKOV OGRAVANJA

1085

Zveza potrošnikov Slovenije je Agenciji za energijo in Ministrstvu za infrastrukturo danes poslala POZIV k takojšnjemu reševanju problematike previsokih cen energentov za gospodinjske odjemalce 

Na ZPS z zaskrbljenostjo spremljamo razmere na energetskem maloprodajnem trgu, saj se število gospodinjskih odjemalcev, ki prejemajo zelo visoke položnice za ogrevanje, povečuje. Nevladne organizacije smo že jeseni pozvale odločevalce na ravni države, naj se na podražitve energije odzovejo z ustreznimi in takojšnjimi ukrepi, ki bi potrošnikom zagotavljali cenovno dostopno energijo. Takšnih ukrepov še vedno ni, svoj delež k podražitvam pa je med tem prispevala tudi Agencija za energijo z določitvijo novih, višjih tarif omrežnin za distribucijski sistem.

Pozdravljamo sicer odločitev Ministrstva RS za infrastrukturo, da uvede energetske vavčerje, a pri tem opozarjamo, da bi morali biti do finančnih sredstev upravičeni vsi tisti, ki zaradi enormnega povišanja cen ogrevanja ne zmorejo plačati stroškov za energijo. Poleg upravičencev do socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upokojencev z nizkimi pokojninami bi bilo treba v krog prejemnikov energetskih vavčerjev vključiti vse, ki minimalno presegajo cenzus za prejem socialne podpore. Če bodo energetski vavčerji prejemnikom izdani le enkrat v kurilni sezoni, se razmere za gospodinjske odjemalce ne bodo bistveno izboljšale.

BLAŽITEV POSLEDIC

K blažitvi posledic bi bilo zato nujno prispevati tudi z znižanjem davka na dodano vrednost in trošarine ter razmisliti o začasni ukinitvi plačila prispevka za proizvodnjo elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Primerljive rešitve za zmanjšanje zneskov na računih bi bilo treba uvesti tudi pri zemeljskem plinu in daljinski toploti.

Prav tako k pomoči gospodinjskim odjemalcem pozivamo vse občine, kjer se distribucija zemeljskega plina ali distribucija toplote izvajata kot izbirna lokalna gospodarska javna služba.

Primerov dobrih praks v evropskih državah ne manjka. Bodisi davek na energijo bodisi davek na dodano vrednost so znižale Češka, Poljska, Ciper, Italija, Portugalska, Španija, Estonija, Irska, Belgija in Nemčija.

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Francija, denimo, z letošnjim februarjem omejuje dvig cen električne energije na največ 4 odstotke (z znižanjem t. i. domačega davka na končno porabo električne energije – TICFE), cene zemeljskega plina pa je po zadnji podražitvi oktobra lani zamrznila do konca letošnjega leta. Poleg tega je 20 odstotkom (5,8 milijona) najbolj ranljivih potrošnikov namenila energetski vavčer v višini 100 evrov, 38 milijonom potrošnikov pa t. i. inflacijski vavčer, prav tako v višini 100 evrov.

Španija je znižala posebni davek na električno energijo za potrošnike in domača podjetja (2,6 milijarde evrov dobička energetskih podjetij je preusmerila na odjemalce) in določila zgornjo mejo za dvig cen zemeljskega plina.

Italija je v zakonu o proračunu za leto 2022 odobrila skoraj 4 milijarde evrov za obvladovanje učinkov zvišanja cen energije, kljub temu se je cena električne energije z letošnjim januarjem dvignila za 55 odstotkov, cena plina pa za skoraj 42 odstotkov.

NASVET ZPS

Zaostrene razmere na energetskem trgu so razgalile pomanjkljivosti energetske zakonodaje za gospodinjske odjemalce, še posebno glede t. i. skupnega odjema. ZPS odločno podpira etažne lastnike pri zahtevi, da za porabo energentov v gospodinjske namene lahko sklepajo pogodbe kot gospodinjski in ne kot poslovni odjemalci. Pristojno Ministrstvo RS za infrastrukturo in Agencijo za energijo zato pozivamo k takojšnji ureditvi stanja z izvedbo ustreznih zakonskih sprememb.

Vsem posamičnim gospodinjskim odjemalcem, ki se soočajo z visokimi cenami energentov, predlagamo, da preverijo, ali lahko na trgu najdejo ugodnejšo ponudbo in dobavitelja zamenjajo. Pri tem si lahko pomagajo s pregledom cen električne energije, objavljenim na spletni strani:

https://www.zps.si/zamenjaj-in-prihrani/1093-zamenjaj-in-prihrani-2/8431-cene-elektricne-energije-in-zemeljskega-plina

Prejšnji članekOBRESTNE MERE SO NIZKE, ZASLUŽKI MAJHNI
Naslednji članek10 KORAKOV DO CENEJŠEGA OGREVANJA