ODPRTA INFORMACIJSKA MREŽA ZA STAREJŠE

  464

  Modro je, da se na leta v tretjem življenskem obdobju, ko zaradi starostnih tegob morda potrebujemo pomoč, začnemo pripravljati dovolj zgodaj. Zbiranje informacij, izbira in odločanje za pravo rešitev preživljanja varne starosti znajo biti dolgotrajen proces, saj je zadovoljivo opcijo težko dobiti na hitrico, pa še na enem mestu.
  Na podlagi prejetih klicev v naš klicni center povzemamo, kakšna so najpogostejša vprašanja in problemi, ki starejše ali njihove sorodnike največ težijo.

  Po informacije o oskrbovanih stanovanjih tudi na društva upokojencev

  Kaj so sploh to oskrbovana in varovana stanovanja? In kaj so namenska upokojenska stanovanja? Kako do njih? Kje se nahajajo in koliko stanejo, so vprašanja, s katerimi se sreča vrsta starejših?

  Iz prejšnjega sistema smo podedovali namenska upokojenska stanovanja, ki jih upravlja Stanovanjski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za njihov najem obstajajo čakalne vrste, prošnjo za uvrstitev nanje pa je potebno oddati pri lokalnem društvu upokojencev.

  Sodobna oskrbovana stanovanja se izkazujejo po svoji prilagojenosti potrebam starejših in gibalno oviranih. Imajo širša vrata, prilagojeno kopalnico, med vrati ni pragov ob katere se lahko stareši spotakne, tu je rdeči gumb za klic v sili izbrani osebi ali dežurnemu centru. V neposredni bližini objekta z oskrbovanimi stanovanji je zagotovljena tudi zdravstvena in socialna oskrba, zato se večina novih gradi v bližini obstoječih domov za ostarele.

  Večino ponudbe na trgu je za nakup, nakaj pa je tudi najemniških tovrstnih stanovanj. Cene zanje je možno preveriti pri posameznih ponudnikih, ali pa vam to uredijo svetovalci na portalu varnastarost.si.

  Pomoč na domu

  Kako je s pomočjo in nego na domu? Kdo jo izvaja, je naslednje aktualno vprašanje, za katerega marsikdo, ki te storitve doslej ni potreboval, ne ve hitrega odgovora.

  Pomoč družini na domu predstavlja po Zakonu o socialnem varstvu eno izmed vključenih socialnovarstvenih storitev. Obsega oskrbo upravičenca v primeru njegove invalidnosti ali starosti ter v drugih primerih, ko lahko nadomesti institucionalno varstvo. Namenjena je osebam, ki imajo zagotovljene lastne bivalne in druge pogoje za življenje, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, kot so dostava hrane, pospravljanje, pomoč pri raznih higijenskih opravilih in drugo.

  Svetovalci varnestarosti.si vam lahko posredujejo kontakte izvajalcev v različnih občinah po Sloveniji.

  Pomagajte: iščemo hitro in celovito rešitev

  Stara mama si je zlomila kolk in v četrtek jo dobimo iz bolnice. Doma ji ne bomo znali pomagati, očitno bo morala v dom,  a to ne gre čez noč. Rešitev potrebujemo takoj.

  Nepričakovani dogodki prinašajo nepredvidljive težave, zato je veliko prejetih klicev ravno takih. K sreči tudi več različnih ponudnikov prepoznava reševanje te problematike, kot storitev, ki jo razvijajo v svojih sredinah. Tako na straneh našega portala predstavljamo ponudbe zdravilišč, ki ponujajo kakovostne programe zdravilškega zdravljenja, hotele, ki so se specializirali za dolgotrajno bivanje starejših, domove za starejše, ki imajo začasne ali prehodne oskrbovance.

  Naši svetovalci urejujejo vse tiste probleme, ki se, starešim ali njihovi bližnjim pojavijo ‘kar iznenada’,  pa jih zaradi pomanjkanja časa in nepoznavanja možnih rešitev ne zmorejo hitro urediti. Pogosto se vzporedno s problemi oskrbe ali namestitve pojavijo tudi pravna, večinoma premoženjska vprašanja, ki bi jih starejši ali njihovi sorodniki radi dorekli. Naše svetovalno podjetje je povezano z vrhunskimi strokovnjaki iz področij nepremičninskega, finančnega in pravnega svetovanja. Večkrat ugotovimo, da se da navidez težavno družinsko situacijo z objektivnim pogledom in predlogom od zunaj, rešiti dokaj hitro in enostavno.

  V skladu s smernicami razvoja oblik varstva starejših tudi drugod v razvitem svetu prevladuje cilj, da starejši, če se le da, ostanejo doma, v poznanem okolju, čim dlje. S pomočjo svoje družine ali organizirano pomočjo na domu, je morda potrebno le odpraviti določene arhitekturne ovire, ki otežujejo življenje ostarelih. Tudi take želje rešujemo z izbrano skupino arhitektov in drugih primernih strokovnjakov. 
  V izogib nuji po hitrih rešitvah predlagamo, da svojo ‘varno starost’ vsak začne načrtovati dovolj zgodaj, saj so procesi pridobivanja informacij, izbira in odločanje in potem izvedba rešitev lahko relativno dolgotrajni.
  Pokličite nas in preverite, morda lahko pomagamo tudi vam.

  Prejšnji članekHIŠNI ZDRAVNIK, INTIMNOST V VAŠEM DOMU
  Naslednji članekDOSOR VABI NA RAZSTAVO SLIKARSKIH DEL