KAKO JE S POSTOPKOM ZA OCENO INVALIDNOSTI?

  2535

  Na to in druga vprašanja s pokojninskega področja preberite revijo VZAJEMNOST

  Vprašanje:

  Bralki REVIJE VZAJEMNOST A. Z. iz Ljubljane je invalidska komisija prve stopnje pokojninskega zavoda podala izvedensko mnenje, da gre pri njej za I. kategorijo invalidnosti zaradi bolezni. Invalidska komisija druge stopnje pa je podala izvedensko mnenje, da pri njej ne gre za invalidnosti, saj zdravljenje še ni končano, zato bo informacijah referentke bralka prejela negativno odločbo. Zanima jo, ali naj vloži pritožbo na odločbo ali pa naj zahteva nov postopek za oceno invalidnosti.

  Odgovor:

  Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem v času vložitve zahtevka za oceno invalidnosti, kot po zdaj veljavnem zakonu gre za invalidnost, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali z ukrepi medicinske dokumentacije in so bile ugotovljene v skladu z zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev ali ohranitev delovnega mesta ter za poklicno napredovanje. Invalidnost se razvršča v I., II. in III. kategorijo invalidnosti, s tem da se preostala delovna zmožnost ugotavlja pri invalidnosti II. in III. kategorije, pri I. kategoriji pa to, ali zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela in ni zmožen opravljati svojega poklica ter nima več preostale delovne zmožnosti.
  Bralka zoper odločbo drugostopenjske komisije lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od vročitve. Sama se bo morala odločiti, dobro bi tudi bilo, če bi se poprej posvetovala z osebnim zdravnikom, ali jo je smiselno vložiti. V pritožbenem postopku namreč ni mogoče predložiti nove medicinske dokumentacije, razen če dokumentacija zavoljo objektivnih razlogov ni mogla biti predložena že v postopku na prvi stopnji.

  Spričo dejstva, da zdravljenje še ni zaključeno, bi bilo zato bolje, da bralka ali osebni zdravnik po končanem zdravljenju vnovič vložita predlog za oceno invalidnosti. V novem postopku bo tako lahko predložena nova medicinska dokumentacija, iz katere bo vidno, da je pri bralki zdravljenje končano in da ni več mogoče pričakovati bistvenih sprememb v njenem zdravstvenem stanju, na podlagi tega pa bo invalidska komisija prve stopnje izdala izvedensko mnenje o bralkini invalidnosti.

  V REVIJI VZAJEMNOST naročnikom odgovarja na njihova vprašanja v zvezi s pokojninami ga. Milena Paulini, dipl. univ. pravnica iz ZPIZ.

  Revija Vzajemnost

  Revija je zanesljiva spremljevalka starejših ljudi, saj verodostojno piše o pokojninskih temah in raznovrstnih socialnih prejemkih. Svojim naročnikom brezplačno, pisno in po telefonu odgovarja na pokojninska in premoženjsko-pravna vprašanja ter vprašanja s področja delovnega prava, socialne varnosti, zdravstvenega varstva, skrbi za starejše in osebne stike.

  V Vzajemnosti so koristni članki o zdravju, prehrani in gibanju, čemur moramo v zrelih letih posvetiti še posebno pozornost. Prav tako pa tudi druženju in sprostitvi, zato vsak mesec objavlja kakšen prijeten ter cenovno ugoden izlet ali letovanje po meri starejših. Ne manjka niti branja za razvedrilo križank, vzorcev ročnih del in nagradnih iger.

  Za druženje svojih bralcev skrbi tudi z brezplačnimi malimi oglasi, prek katerih si naročniki iščejo partnerje in prijatelje.

  Naročniki so pa tudi člani kluba Vzajemnost in s klubsko kartico lahko v več kot 130 trgovinah, podjetjih ter zdraviliščih uveljavljajo različne popuste. Imajo pa še tudi številne druge ugodnosti.

  Revija ni v prosti prodaji.
  Polletna naročnina je 11,40 EUR.

  Več o reviji na TUKAJ.

  Prejšnji članekPUST OKROGLIH UST V PEGAZOVEM DOMU
  Naslednji članekREŠITEV: 24 URNA OSKRBA V DOMAČEM OKOLJU