FINANCIRANJE NEGE V DOMOVIH LE ODOBRENO

  393

  Vlada RS je na svoji redni seji 27.6.2012 sprejela tudi odločitev o spornih vprašanjih povezanih z Aneksom št. 1 k Splošnem dogovoru za leto 2012, ki ureja financiranje zdravstvene dejavnosti v domovih. Odločitve te seje Vlade smo nestrpno pričakovali, saj se že nekaj mesecev vleče reševanje problema financiranja dveh novih domov (Notranje Gorice – DEOS in Kranjska Gora – Comett), ki sta z dejavnostjo pričela v letošnjem letu, pa do sedaj nista imela zagotovljenega financiranja zdravstvene nege.

  Večkrat smo že pristojne in javnost opozarjali, da je nevzdržno, da izvajalci z vsemi potrebnimi dovoljenji in podpisano koncesijsko pogodbo z RS svojim uporabnikom ne morejo zagotoviti storitev nege, ki jim po veljavni zakonodaji pripada. S tem sklepom je vsaj za delujoče izvajalce ta problem razrešen.

  Pa vendar želimo opozoriti še na dve pomembni dejstvi:
  Vlada je zavrnila drug predlog Skupnosti, s katerim bi zagotovila tudi financiranje dejavnosti ostalih domov, ki bodo pričeli z delom v letošnjem letu, zato se upravičeno bojimo, da se bo zaplet, ki je bil ravnokar razrešen, spet ponovil, samo z drugimi imeni. V jeseni z delovanjem pričnejo domovi v Kopru, Črnučah in Idriji, kljub predlogu pa sredstva za zdravstveno nego niso zagotovljena.

  Opozoriti pa želimo tudi na dejstvo, da je že od leta 2009 z »začasnim« zmanjšanjem cen zdravstvene nege za 2,5 % in priznanih plač delavcev v negi za en plačni razred zdravstvena zavarovalnica samo v domovih prihranila skoraj 6 milijonov evrov letno, z dodatnim znižanjem za 3 %, ki je bilo sprejeto na tej seji Vlade, pa bo v domovih letno prihranila še dodatne 3 milijone evrov. Račun na koncu torej pove, da smo si s težavo izborili 1,5 milijona na letni ravni za nove izvajalce (v letu 2012 1,2 milijona), ob tem ni bil potrjen program za izvajalce, ki še prihajajo, hkrati pa se je financiranje domov že v 2009 zmanjšalo za 5,9 milijone evrov letno, sedaj še za 3, torej so po drugi strani prihranki zavarovalnice skoraj 9 milijonov evrov.

  V Skupnosti ponovno opozarjamo, da v takih pogojih z nesprejemljivimi zahtevami za izvajalce enostavno ne bo več mogoče zagotavljati vseh storitev, ki našim stanovalcem pripadajo kot plačnikom prispevka za zdravstveno zavarovanje.

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekAKCIJA: BREZPLAČEN VPIS V BAZO PONUDNIKOV!
  Naslednji članekVABILO NA OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ