STROKOVNO SVETOVANJE ZA BREZSKRBNO STAROST

Pooblastite svojega osebnega svetovalca, da po vaših željah in v vašem imenu rešuje probleme. S pomočjo strokovnjakov in dobro razvite informacijske mreže.

Prijavi se na e-novice


PORTAL VARNA STAROST

VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za  starejše. Združuje vrhunske strokovnjake (staroste, nestorje) in izvedence posameznih specializiranih področij.

Ideja je, da organiziramo sistem izvajanja storitev, kjer naročnik na enem mestu dobi kontakt ali usluge različnih specialistov. Naročnika se obravnava individualno, njegov primer se rešuje njegovim specifikam prilagojeno. Osebni pristop in vrhunska strokovna storitev v enem.

Portal VARNA STAROST je del nastajajoče skupine NESTHOR. Razmišljamo o različnih oddelkih: NESTHOR za starejše, NESTHOR za podjetnike, NESTHOR zdravje, NESTHOR storitve,... Sprejemne pisarne bodo namenjene sprejemu naročnikov z »osebnimi svetovalci« in kasneje tudi za sestanke strokovnjak/naročnik, kadar bo to potrebno. Pisarni v Ljubljani bodo sledile pisarne v Mariboru, Celju, Kopru... Zagrebu, Beogradu... Dunaju, Parizu, Londonu....

Skupina NESTHOR bo na spletu predstavljena kot centraliziran sistem povezanih spletnih portalov.

Komunikacija  je usmerjena v zakupe ključnih gesel na spletu. Kjer se pojavljajo problemi (gesla), tam ima NESTHOR pripravljeno pomoč do rešitve. Projekt ima podporo telefonskega klicnega centra in centraliziranega sistema za rezervacijo terminov za sestanke.

V sprejemnih pisarnah se vršijo uvodni - spoznavni sestanki. Opredeli se problem, zajamejo se osnovni podatki. Na podlagi njih pripravimo osnovni predlog sodelovanja in možnih rešitev. Izdelava predloga je brezplačna in brez obveznosti. Predlog obsega specifikacijo možnih del in oceno stroškov izvedbe. Po potrditvi predloga sklenemo pogodbo o zastopanju oz. poslovnem sodelovanju, kjer določimo konkretne obveznosti. Možno je tudi, da zaradi različnih razlogov ocenimo, da naše storitve ne morejo biti uspešne. 

Portal VARNA STAROST je naša prva specializirana svetovalna skupina. Do ideje za razvoj projekta je prišlo zaradi nekaterih dejstev:
- prebivalstvo Slovenije in Evrope se stara in problematika bo vedno večja
- razvoj interneta napreduje hitreje, kako se prebivalstvo stara, kar dokazujejo statistične raziskave
- velike spremembe na trgu nepremičnin, ki bodo vplivale na prodajo starih, preurejanje neprodajljivih novogradenj v »upokojenska naselja« in varovana stanovanja
- konfuzija pri razpoložljivosti postelj po domovih; nedelujoč seznam čakajočih, neustrezna regionalna delitev, slab pretok informacij prek interneta
- internet je danes osnova za kakršnokoli iskanje informacij – razen v primeru ponudbe za starejše. Torej odlična priložnost za vzpostavitev kvalitetnega spletnega portala.

Lastnik in motor portala VARNA STAROST je podjetje NESTHOR d.o.o. in nastopa v vlogi strokovnjaka za komunikacije, tehničnega realizatorja informacijske mreže, organizatorja ponudbe in povezovalca interesov različnih ciljnih skupin z ponudniki storitev zanje.

 

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA