SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE

BORIS KOPRIVNIKAR, predsednik upravnega odbora SSZS: "Slovenski domovi za starejše niso le objekti za oskrbovance, temveč postajajo pravi epicentri znanja in kvalitetnega izvajanja storitev tudi za svojo okolico."

Prijavi se na e-novice


Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že 45 let združuje domove za starejše in posebne socialnovarstvene zavode, v zadnjih letih pa tudi zasebne domove za starejše s koncesijo. Igra pomembno vlogo pri oblikovanju pogojev za delo domov in zakonodaje, ki velja na tem področju.

 

Skupna kapaciteta preko 19.000 mest

V Sloveniji je trenutno v 94 domov in posebnih zavodov na 112 lokacijah s skupno kapaciteto preko 19.000 mest, z novimi domovi pa se kapaciteta še povečuje. V javnih domovih za starejše je preko 13.000 mest v  55 zavodih na 73 lokacijah, v zasebnih skoraj 4.000 mest pri 34 izvajalcih s koncesijo na 34 lokacijah ter posebnih zavodih za odrasle več kot 1.500 mest v 5 zavodih na 5 lokacijah.

Zadnja poročila kažejo, da število čakajočih postopno upada, še vedno pa je evidentiranih preko 17.000 prošenj od katerih je takih, ki dejansko potrebujejo namestitev okrog 4.000, trenutno prostih mest pa je okrog 50.

Osnovna dejavnost

Osnovna dejavnost domov je izvajanje institucionalnega varstva za starejše.

Osnovne storitve, ki jih morajo domovi zagotavljati, obsegajo:

•  bivanje oziroma namestitev v eno-, dvo- ali več posteljnih sobah;
•  čiščenje prostorov in pranje perila;
•  organizirano in zdravstvenemu stanju primerno prehrano ter tehnično oskrbo;
•  osebno pomoč, socialno oskrbo ter varstvo;
•  zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo;
•  osnovno zdravstveno dejavnost, ki jo v domovih izvajajo zdravstveni domovi ali zasebni zdravniki.

 

Cene storitev v domovih

Storitve oskrbe plačujejo stanovalci sami oziroma s pomočjo svojcev ter občin. Cene oskrbe morajo biti oblikovane v skladu s predpisano metodologijo, sprejemajo pa jih pristojni organi upravljanja domov, ki morajo k tem cenam pridobiti tudi soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Zdravstvene storitve v domovih so oskrbovancem zagotovljene iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Cene teh storitev pa so določene v vsakoletni pogodbi doma z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je tudi plačnik teh storitev.

Pomembna usmeritev Skupnosti na področju  skrbi za starejše je v preusmeritvi dejavnosti tudi v svetovanje in pripravah na starost, sodelovanju s prostovoljci, pomoči na daljavo, pomoči na domu, oskrbi v oskrbovanih stanovanjih, dnevnemu varstvu, začasni namestitvi pred domskim varstvom.

Uporabne povezave

Seznam domov za starejše
http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=3329E1FF

Seznam drugih izvajalcev
http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=7B7EE17E

Pregled prošenj, obrazci in spletna oddaja prošenj
http://www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=6FA2617E

Kontakt

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Letališka cesta 3 c
1122 Ljubljana

Tel: 01 520 80 00 
E-pošta: infoping@ssz-slo.si
Spletna stran: www.ssz-slo.siKAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA