NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.

Prijavi se na e-novice


SPLOŠNO O POMOČI NA DOMU

V Sloveniji se kot drugod v razvitem svetu, zaradi podaljšane dobe staranja, povečuje število starejše populacije. Ne glede na to, da je lahko starost še zmeraj lepa in ustvarjalna, se nanjo vse bolj veže strah z mislijo, ali bomo zmogli samostojno skrbeti zase, saj tudi ožji družinski člani nimajo več toliko časa za skrb in pomoč, ki je bila nekoč del družinskega vsakdana. Temu primerno se iščejo in odpirajo tudi nove možnosti, ki omogočajo večjo varnost in kakovost bivanja starih ljudi, tudi v svojem domačem okolju.

Ko pride čas, ko človek ne zmore več poskrbeti sam zase, je ena od rešitev je gotovo domska oskrba, a večina ljudi si le želi preživeti starost v svojem domu. Dejstvo, da bi se morali ločiti od kraja svojega dolgoletnega bivanja, pomeni za marsikoga velik psihični stres in včasih tudi zadnjo bolečino v življenju. Zato je prav, da se tudi kot socialno osveščena družba zavzamemo za razvoj storitev oskrbe starejših na domu. 

KAKO DELUJEJO JAVNE MREŽE?

Na področju oskrbe in nege na domu imamo v okviru mreže javne službe, organizirano pomoč v obliki centrov za socialno delo, javne zavode in druge koncesionarje, ki izvajajo strokovno voden proces socialne oskrbe na domu. Cene njihove pomoči so za uporabnike zelo ugodne, saj so subvencionirane s strani občine in pogosto tudi iz proračuna RS, s sredstvi za aktivno politiko zaposlovanja. Vendar je količina storitev večinoma omejena na 20 ur v tednu in včasih nastane zaradi tega tudi zastoj v čakalni vrsti.

Za ljudi, ki potrebujejo tovrstno pomoč čez cel dan in morda tudi čez noč, pa javne službe niso dovolj, saj v večini zagotavljajo pomoč na domu le med delavniki. Problem oskrbe torej ostane v popoldanskem, večernem in nočnem času, ter tudi ob vikendih in praznikih. Tu nastopijo na pomoč zasebniki in prostovoljci, a žal je to področje zasebne pomoči še zelo neurejeno in prepogosto brez ustreznega nadzora, ki bi družinam lahko zagotovil varnost in odgovornost pri delu.

PRIHAJAJO NOVE STORITVE IN NOVE TEHNOLOGIJE

Pridobili smo Teleoskrbo z nacionalnim klicnim centrom SOS gumba s katerim dobijo družine, ki se odločijo omogočiti svojim staršem ali drugim bližnjim pomoč na domu, dodatno varnost. V družbi Telekom Slovenije so v sodelovanju s podjetjema Pacient in Prva zdravstvena asistenca, omogočili uporabnikom novo storitev, ki omogoča takojšen stik s klicnim centrom, zdravnikom ali z bližnjimi svojci, v trenutku ko pomoč potrebujejo.

Pacient je dobil dovoljenje za izvajanje pomoči na daljavo in je s pomočjo nacionalnega klicnega centra storitev omogočena po celi Sloveniji, 24 ur na dan in vse dni v letu.  Osnovni paket SOS gumba lahko uporabniki pridobijo že za ugodno ceno, lahko pa svoje naročilo po lastni izbiri nadgradijo z 24 urno zdravniško pomočjo na daljavo in reševalnimi prevozi.

Prva zdravstvena asistenca pa uporabnikom dodatno omogoči še z 24 urne zdravniške obiske na domu, hitri dostop do zdravnikov in specialistov, brez napotnice, preventivne preglede in druge ugodnosti, ki jih v okviru zdravstvenega zavarovanja nimamo.

Novost na trgu je tudi agencijska ponudba ProDomi. Z njo lahko uporabniki pridobijo družinsko pomočnico, ki na področju oskrbe in nege na domu, lahko zapolni vse kar ne more biti vključeno v okvirje mreže javnih služb. Tudi ta storitev je dosegljiva po celi Sloveniji. Pripravljena je 24 urna celostna ponudba pomoči na domu, kjer si lahko uporabniki izberejo želene termine, vrsto pomoči in sebi najprimernejšo pomočnico.

Prednost te ponudbe je tudi ustvarjen trikotnik med uporabnikom, pomočnico in podjetjem, da je nadzor nad odgovornostjo dela na domu večji ter zagotovljena hitra podpora in pomoč ob nenadnih spremembah, ki se pri uporabnikih lahko hitro zgodi. Tudi tu so cene dostopne in prilagojene današnjim razmeram.

ZA VEČ INFORMACIJ LAHKO POVPRAŠATE VARNO STAROST!

Vse te nove možnosti omogočajo, da se pritiski na domove lahko zmanjšajo in prispevajo k višji kakovosti bivanja vsem, ki želijo svojo starost  preživeti v svojem domačem okolju, pa čeprav se zaradi starosti, invalidnosti ali drugih bolezni ne zmorejo samostojno poskrbeti zase. Hkrati pomeni to tudi veliko olajšanje za svojce, ki zaradi pomanjkanja časa, znanja ali oddaljenosti svojega bivanja, take pomoči na domu svojim dragim ne zmorejo nuditi.

 

Če želite našo pomoč, kliknite: KONTAKT

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: SEZNAMI INFORMACIJ ZA STAREJŠE

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA