ZAVOD PRISTAN - POMOČ DRUŽINAM NA DOMU

Zavod Pristan izvaja storitev pomoč družini na domu s koncesijo že v sedmih slovenskih občinah. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug.

Prijavi se na e-novice


ZAVOD PRISTAN - POMOČ DRUŽINI NA DOMU


Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Zavod Pristan izvaja storitev pomoč družini na domu s koncesijo v naslednjih občinah:

Mestna občina Ljubljana
Občina Kamnik
Občina Ajdovščina
Občina Vipava
Občina Hrpelje-Kozina
Občina Komen
Občina Log – Dragomer

Storitve pomoči na domu:

GOSPODINJSKA POMOČ

- priprava ali prinašanje enega obroka hrane, pomivanje in urejanje posode,
- osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
- postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE

- pomoč pri oblačenju in slačenju,
- umivanju,
- hranjenju,
- opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov

POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV


- vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, sorodniki in prostovoljci,
- spremljanje po nujnih opravkih,
- družabništvo,
- preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, informiranje ustanov o potrebah oskrbovanca…

 

Za več informacij več o nas, kliknite: ZAVOD PRISTAN

 

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA