VSE KLJUČNE NOVICE NA ENEM MESTU

Vedno sveže novice, ki Vas obveščajo o vseh novih dogodkih in informacijah.

Prijavi se na e-novice


VIŠJE CENE OSKRBNIN V DOMOVIH?

Skupnost socialnih zavodov Slovenije ostro protestira zaradi sklepa Vlade Republike Slovenije o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017, sprejetem na 140. redni seji 21. junija. Vlada je namreč pri tem popolnoma prezrla opozorila Skupnosti o nevzdržnih razmerah na področju cen zdravstvenih storitev, ki jih svojim stanovalcem zagotavljajo socialnovarstveni zavodi. S to odločitvijo je vlada ponovno prevalila razliko med dejanskimi stroški zdravstvenih storitev in sredstvi, ki jih za to nameni ZZZS, na pleča stanovalcev zavodov in njihovih svojcev.

Prejeta plačila že dlje časa ne pokrijejo več stroškov, stanje pa se bo s sprejetjem tega splošnega dogovora še dodatno zaostrilo. Ker zavodi po več letih opozoril nimajo več rezerv, od koder bi lahko letošnji ocenjeni primanjkljaj v višini vsaj 14 milijonov evrov pokrili, opozarjamo, da ga bodo mnogi prisiljeni prenesti v ceno oskrbnin, ki jih iz lastnega žepa plačujejo stanovalci oziroma njihovi svojci,« je v odprtem pismu zapisal Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Direktorica Doma upokojencev Ptuj Jožica Šemnički pravi, da je zdravstvena nega področje, ki je neurejeno že vrsto let in na katerem so nujne spremembe. Kot poudarja, so zahteve stroke jasne, standardi in normativi so postavljeni, a se s prejetim plačilom dejansko ne pokrijejo stroški materiala in kadra za opravljeno storitev. Zato, priznava Šemničkijeva, se del tega bremena prenese na oskrbnine, namesto da bi to razliko plačal ZZZS.


VEČ: Štajerski tednik, 18. julij 2017

Oops! Something went wrong

Arhiv novic Nazaj na vstopno stran

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA