VSE KLJUČNE NOVICE NA ENEM MESTU

Vedno sveže novice, ki Vas obveščajo o vseh novih dogodkih in informacijah.

Prijavi se na e-novice


POMEMBNOST ZNANJA DIGITALNIH VEŠČIN

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2006 razglasila 17. maj  za svetovni  dan telekomunikacij in informacijske družbe. S tem je želela povečati zavedanje o novih in številnih možnostih, ki jih lahko uporaba medmrežja in druge informacijsko - komunikacijske tehnologije (IKT) prinese družbi.


Letos je poudarek na podatkih, zato so dan naslovili »Veliki podatki za velik vpliv« (Big Data for Big Impact). Osredotoča se na moč »velikih podatkov« za razvoj in želi raziskati, kako se lahko nepopolne, zapletene in pogosto nestrukturirane podatke spremeni v uporabne podatke v kontekstu razvoja. Vpogled, ki ga prinaša napredna analiza, lahko namreč odločno pripomore k dosegi vseh 17 trajnostno-razvojnih ciljev Združenih narodov za leto 2030, in sicer na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.

Danes redko najdete rastoče in konkurenčno podjetje, ki ne zahteva vsaj osnovnega digitalnega znanja. Poleg tega pa se vse seli na medmrežje, zato je pomembno in zelo potrebno, da se kot družba izobrazimo v tej smeri, če želimo napredovati in rasti in nenazadnje biti socialno vključeni v informacijsko družbo. A vedno bolj rastoče povpraševanje in potrebo, je potrebno ozavestiti pri ljudeh, saj se večina tega še niti ne zaveda, premalo pa je tudi poudarka na izobraževanju in usposabljanju.
 
Ana Pleško, direktorica Simbioza Genesis, socialno podjetje: »Povečati je potrebno razpoložljivost digitalnih znanj preko sistema izobraževanja in usposabljanja. Velik pomen ima tudi posodabljanje programov na vseh ravneh in področjih izobraževanja, saj bi morale biti digitalne spretnosti del ključnih kompetenc na vseh ravneh. Hkrati je pomembno zagotoviti dostop do financiranja za digitalno tehnologijo in razvoj digitalnih veščin. Posebno pozornost je treba nameniti tudi zmanjševanju digitalnega razkoraka, s posebnim poudarkom na kategorijah posameznikov, ki nimajo digitalnih veščin in jim posledično grozi socialna izključenost - ne samo na trgu dela, ampak tudi v vsakdanjem življenju.« Simbioza sicer že sedmo leto opozarja na pomembnost e-veščin, osvešča, informira in izobražuje državljane vseh starosti ter se ob tem zavzema tudi za medgeneracijsko sodelovanje. Simbioza kot ponosni glasnik digitalnih priložnosti stremi k temu, da postanemo dobro razvita digitalna družba, ki bo znala izkoristiti priložnosti medmrežja in digitalnih tehnologij.

Simbioza ob tej priložnosti pripravlja brezplačno delavnico Samoobramba pred računalnikom, Mreža NVO - VID v sodelovanju z drugimi organizacijami s področja digitalne družbe ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij pa pripravlja in vabi na Dan vključujoče informacijske družbe 2017 z naslovom »Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji in kako jih reševati?«. Na dogodku bo sodelovala tudi Simbioza. Beseda bo tekla o izzivih razvoja digitalnih veščin v Sloveniji.

Globoko smo zakorakali v informacijsko sfero, postali smo svetovna informacijska družba in danes digitalno znanje potrebujemo vsi. Na nas samih pa je, koliko korakov bomo naredili na tej poti. Kot družba moramo še veliko storiti na tem področju in zato je nujno sodelovanje vseh nas.

Oops! Something went wrong

Arhiv novic Nazaj na vstopno stran

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA