NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.

Prijavi se na e-novice


SPLOŠNO O DOMOVIH

DOMOVI ZA STAREJŠE OBČANE


Dom za starejše občane je le ena izmed možnosti institucionalnega varstva v Sloveniji. Osnovna dejavnost domov je zavodska oblika varstva za starejše. Zakon o socialnem varstvu jo uvršča v javno službo ter opredeljuje kot obliko institucionalnega varstva socialnovarstvene storitve, namenjene odpravljanju osebnih stisk in težav starejših od 65 let in drugih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.

OBLIKE OSKRBE

Kategorizacijo oskrb za upravičence v institucionalnem varstvu za osebe starejše od 65 let, kot to določa točka D, 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15), ločimo na:

Oskrba 1: Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči.

Oskrba 2: Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči.

Oskrba 3: Osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:

a)  za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,

b)  za najteže prizadete osebe.

Oskrba 4: Osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

VIZIJA

Domovi si prizadevajo svojim stanovalcem zagotoviti čim bolj kvalitetno in strokovno ustrezno oskrbo, nego in pomoč ter življenje v takšnih okvirih, kot jih dopuščata njihova visoka starost in zdravstveno stanje. Domovi želijo biti tudi čim bolj odprte ustanove, ki se povezujejo z ožjim in širšim družbenim okoljem.

VPRAŠANJA

Kako danes do proste postelje v domu? Kakšen je postopek, koga konkretno je treba poklicati, kolikšne so čakalne vrste v posameznih domovih?


Prek uradnega enotnega obrazca se prijavite v čakalno vrsto, praviloma v najbližji dom za starejše ali Center za socialno delo in se pridružite dobrih 17.000 čakajočih. Ta "uradna" številka je bil že večkrat tudi "uradno" demantirana. Obstaja ocena, da je takih, ki dejansko potrebujejo posteljo morda desetina tega števila, ostali so oddajali prošnje »na zalogo« ali pa so vpisi posledica neažurnega evidentiranja.

Problem je zagotovo v Ljubljani z okolico, kjer je potrebno počakati, ali pa se najprej poslužiti kakšnega oddaljenejšega »prehodnega« doma. Prav tako je problem zagotovo tudi v Prekmurju, kjer se po ocenah govori o že prek 250 nezasedenih posteljah.

Stanje je od doma do doma različno. Poklicati je treba domske socialne delavke in preveriti. Prekličete jih lahko sami ali pa pri nas naročite analizo nastanitvenih možnosti in podatke po vaših indvidualnih kriterijih pridobimo mi. Tu smo pred nekom, ki začne razsikovati od začetka seveda v veliki prednosti, saj informacije o posameznih domovih redno spremljamo in urejamo.

Če želite našo pomoč, kliknite: KONTAKT

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: DOMOVI OBMOČJA CELJE

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA