NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.

Prijavi se na e-novice


Območna enota LJUBLJANA

MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA, DOMŽALE

Vse v enem: institucionalno varstvo, dnevni center, oskrbovana stanovanja ter lokali s ponudbo različnih storitev. Preplet dejavnosti zagotavlja bogato druženje vseh generacij in kakovostno življenje v prijetnem okolju.

picture

1. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

Komanova 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 589 67 50
faks: 01 568 20 49
e-pošta: bezigradping@ssz-slo.si

2. DOM UPOKOJENCEV CENTER, TABOR-POLJANE

Tabor 10, 1000 Ljubljana
telefon: 01 234 73 00
faks: 01 234 73 45
e-pošta: dom.taborping@siol.net
URL: http://www.duc.si/

2.2. Enota: DOM POLJANE

Zrinjskega 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 234 71 00
faks: 01 234 71 45
e-pošta: dom.poljaneping@siol.net
URL: http://www.duc.si

3. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE

Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
telefon: 01 584 37 00
faks: 01 524 78 03
e-pošta: dsolmpping@siol.net

4. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

Kunaverjeva 15, 1000 Ljubljana
telefon: 01 513 16 30
faks: 01 513 16 65
e-pošta: siskaping@ssz-slo.si
URL: http://www.dso-siska.si

5. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK

Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana
telefon: 01 477 06 00
faks: 01 477 06 55
e-pošta: bokalciping@dso-vic.si
URL: http://www.dso-vic.si

5.1. Enota: KOLEZIJA

Kopališka 10, 1000 Ljubljana
telefon: 01 477 01 00
faks: 01 477 01 00
e-pošta: kolezijaping@dso-vic.si
URL: http://www.dso-vic.si

6. DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Nove Fužine 40, 1125 Ljubljana
telefon: 01 587 46 00
faks: 01 587 46 20
e-pošta: tajnistvoping@dso-fuzine.si

7. ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
DOM JANEZA KRSTNIKA

Kolezijska ulica 1, 1000 Ljubljana
telefon: 08 2001 470
e-pošta: djk.kernping@siol.net
URL: http://www.dom-janeza-krstnika.si

8. PRIZMA PONIKVE POSEBNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD

Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje
telefon: 01 788 01 00
faks: 01 788 01 59
e-pošta: infoping@prizma-ponikve.si
URL: http://www.prizma-ponikve.si

9. DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE

Karantanska 5, 1230 Domžale
telefon: 01 724 12 30
faks: 01 724 84 98
e-pošta: dudping@ssz-slo.si
URL: http://www.dom-upokojencev-domzale.com

10. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
telefon: 01 781 07 10
faks: 01 781 07 20
e-pošta: grosupljeping@ssz-slo.si
URL: http://www.dso-grosuplje.si

11. DOM STAREJŠIH HRASTNIK

Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik
telefon: 03 565 41 00
faks: 03 565 41 10
e-pošta: hrastnikping@ssz-slo.si
URL: http://www.dom-hrastnik.si

12. DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, d.o.o.

oskrba in varstvo starostnikov
Arkova ulica 4, 5280 Idrija
telefon: 05 37 27 270
faks: 05 37 27 283
e-pošta: infoping@duidrija.si
URL: http://www.duidrija.si 

12.1. Enota: MAROF

Vojkova ul. 35, 5280 Idrija
telefon: 05 373 49 20
faks: 05 373 49 40
e-pošta: infoping@duidrija.si
URL: http://www.duidrija.si

13. SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD VITADOM

P. E. DOM ZA STAREJŠE OBČANE BOR - KONCESIJA
Črni vrh 120, 5274 Črni vrh nad Idrijo
telefon: 05 375 13 00
faks: 05 375 13 30
e-pošta: andrej.zugelping@vitadom.si
URL: http://www.vitadom.si

14. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK

Neveljska pot 26, 1240 Kamnik
telefon: 01 839 15 18
faks: 01 839 13 26
e-pošta: dom.kamnik1ping@siol.net
URL: http://www.dso-kamnik.si/

15. DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE

Roška cesta 22, 1330 Kočevje
telefon: 01 893 02 22
faks: 01 893 02 24
e-pošta: tajnistvoping@dsokocevje.si
URL: www.dsokocevje.si

16. DOM »TISJE« ŠMARTNO PRI LITIJI

Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
telefon: 01 890 01 00
faks: 01 890 01 10
e-pošta: tisjeping@ssz-slo.si
URL: http://www.dom-tisje.com

17. DOM STAREJŠIH LOGATEC

Gubčeva 8a, 1370 Logatec
telefon: 01 750 80 80
faks: 01 750 80 90
e-pošta: infoping@ds-logatec.si 
URL: http://www.ds-logatec.si

18. DOM MARIJE IN MARTE KARITAS - KONCESIJA

Šolska pot 1, 1370 Logatec
telefon: 01 754 31 09, 754 20 40
faks: 01 754 25 55
e-pošta: dom.marije.marteping@siol.net
URL: http://zupnije.rkc.si/dolenji-logatec/index.php?vr=1&st=5

19. DEOS, D. D. LJUBLJANA - KONCESIJA

PE Center starejših Medvode
Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode
telefon: 01 362 54 00
faks: 01 362 54 20
e-pošta: info.medvodeping@deos.si
URL: www.deos.si/medvode-center.html

20. DEOS, D. D. LJUBLJANA - KONCESIJA

PE Center starejših Cerknica
Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica
teledon: 01 705 51 00
faks: 01 705 51 20
e-pošta: info.cerknicaping@deos.si
URL: www.deos.si/cerknica-center.html

21. DEOS, D. D. LJUBLJANA – KONCESIJA

PE Center starejših Trnovo
Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
telefon: 08 200 25 00
faks: 01 280 03 95
e-pošta: info.trnovoping@deos.si
URL: www.deos.si/trnovo-center.html

22. DEOS, D.D. LJUBLJANA

PE Center starejših Horjul
Slovenska cesta 17, 1354 Horjul
telefon: 01 75 91 300
faks: 01 75 91 333
e-pošta: info.horjulping@deos.si
URL: www.deos.si/horjul-center.html 

23. DEOS, D.D. LJUBLJANA

PE Center starejših Notranje Gorice
Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice
telefon: 08 20 00 400
faks: 01 36 53 680
e-pošta: info.notranjegoriceping@deos.si
URL: www.deos.si/ng-center.html

24. DEOS, D.D. LJUBLJANA

PE Center starejših Črnuče
Ulica Ceneta Štuparja 141, 1231 Ljubljana Črnuče
telefon: 01 56 22 700
faks: 01 56 22 790
e-pošta: info.crnuceping@deos.si
URL: www.deos.si/cr-center.html

25. DOM POČITKA MENGEŠ

Glavni trg 13, 1234 Mengeš
telefon: 01 723 72 28, 01 723 78 95
faks: 01 723 73 47
e-pošta: zavodping@dom-pocitka-menges.si 
URL: http://www.dom-pocitka-menges.si

26. DOM POČITKA MENGEŠ, enota Trzin

Ljubljanska cesta 10a, 1236 Trzin
telefon: 01 723 72 28,
faks: 01 723 73 47
e-pošta: zavodping@dom-pocitka-menges.si  
URL: http://www.dom-pocitka-menges.si

27. DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE

Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje
telefon: 03 565 33 00
faks: 03 563 19 60
e-pošta: dom.upo-f-salamonping@siol.net

28. DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA

Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
telefon: 01 757 01 00
faks: 01 757 01 11
e-pošta: infoping@du-vrhnika.si
URL: www.du-vrhnika.si

29. DOM STAREJŠIH OBČANOV »POLDE EBERL-JAMSKI«, IZLAKE

Izlake 13, 1411 Izlake
telefon: 03 567 40 85, 03 567 41 04
faks: 03 567 35 07
e-pošta: izlakeping@ssz-slo.si
URL: http://www.dso-izlake.si

30. PAPILOT Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja

Center za dnevno oskrbo in druženje starejših

(zavod ima dovoljenje za delo za opravljanje te storitve)
Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 542 15 82
faks: 01 542 15 87
e-pošta: infoping@papilot.si
URL: http://www.papilot.si
http://papilot.sisplet.org/

31. ZAVOD SV. TEREZIJE - KONCESIJA

Videm 33, 1312 Videm Dobrepolje
telefon: 01 781 23 00, 01 781 23 05
e-pošta: zavod.svterezijeping@siol.net
URL: http://www.domstarejsihvidem.si/

32. DOM STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA - KONCESIJA

RIVE, izgradnja in upravljenje doma starejših občanov v Ribnici, d. o. o.
Krošnjarska pot 2, 1310 Ribnica
telefon: 08 200 97 00
faks: 01 835 09 00
e-pošta: riveping@rive.si
URL: http://www.dsoribnica.si

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: MARIBOR

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA